ทบ. ส่งนักรบเหล่าแพทย์ เสริมทัพสาธารณสุข จัดกำลังพลอาสาช่วยฉีดวัคซีนบางซื่อ


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ค.64 - พันโทหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา กองทัพบกระดมสรรพกำลัง ทั้งกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบก ทำหน้าที่ ดูแลรักษากำลังพล ครอบครัวและประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดภาระงานของกระทรวสาธารณสุข ถือเป็นการระดมกำลังพลเหล่าแพทย์ครั้งใหญ่ของกองทัพบก ทั้งส่วนกลาง จากกรมแพทย์ทหารบกโดย รพ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่และเพิ่มเติมด้วยกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงของกรมแพทย์ทหารบก ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงแต่เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเรียกว่ากำลังพลสายแพทย์ แถว 2 ได้แก่ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, สถาบันพยาธิวิทยา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แพทย์ทหาร 

ทั้งนี้เป็นการนำความรู้และทักษะในวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร มาทำหน้าที่เสริมให้กับส่วนอื่นๆที่มีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์มาทำหน้าที่ อาทิสนับสนุนศูนย์ห่วงใยคนสาคร รพ.สนามวัฒนาแฟคตอรี่, รพ.สนามบางขุนเทียน กทม., รพ.สนามกองทัพบก เกียกกาย และ รพ.สนามกองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก ปัจจุบัน ในส่วนของรพ.สนามกองทัพบกทั้ง 2 แห่ง รับดูแลผู้ติดเชื้อ จำนวน 224 ราย

ล่าสุด ได้จัดชุดตรวจเชิงรุกเคลื่อนที่ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid test ให้กับกำลังพลและครอบครัวอย่างเร่งด่วน ในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 11 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการตรวจไปแล้ว จำนวน 23,567 ราย

นอกจากนี้ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ“วาระแห่งชาติ ฉีดวัคซีนโควิค” ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลเพื่อเร่งฉีดวัคซีนโควิดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนโดยเร็ว กองทัพบกจึงได้จัดกำลังพลที่มีขีดความสามารถ แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ในหน่วยแพทย์ (กำลังพลแถว 3) ที่สมัครใจและมีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน จำนวน 85 นาย มาทำหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้เข้าร่วมการฉีดวัคซีนให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ณ สถานีกลางบางซื่ออีกด้วย  

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญและเห็นถึงความทุ่มเท เสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถมาโดยตลอด พร้อมกำชับให้หน่วยทหารทุกแห่งสนับสนุนงานของรัฐบาลในทุกเรื่อง ทั้งนี้กองทัพบกขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ทั่วประเทศ ที่เสียสละทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชม.และพร้อมสนับสนุนเคียงข้าง เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนและประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปได้อย่างปลอดภัย  


นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๒ เชิญ "นางเมทินี ชโลธร" ประธานศาลฎีกา  ไปบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย" ในวงสัมมนา ที่ ป.ป.ช.สนามบินน้ำ เมื่อวาน (๑๗ ก.ย.๖๔)  

กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"