เฉลิมพระเกียรติ‘ในหลวง’ ชวนถวายพระพรออนไลน์


เพิ่มเพื่อน    

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติในหลวง รวมพลังศิลปินพื้นบ้าน-ช่างสิบหมู่ โชว์สร้างสรรค์งานเทิดไท้องค์ราชัน   จัดฉายภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณีกิจ ร.10 ออนไลน์ ชวนพสกนิกรส่งพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประทับใจประกวด ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
    นายอิทธิพลกล่าวว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เน้นในรูปแบบออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงาน สังกัด วธ.จัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติ คู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ในส่วนกลางได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วันที่ 28 ก.ค. ถ่ายทอดสอดผ่านเฟซบุ๊กกรมการศาสนา เริ่มเวลา 14.00 น. และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถึงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23-29 ก.ค.2564 
    ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิทรรศการ กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมมิติทางศาสนา
     นายอิทธิพลกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์ข่าว “พระราชกรณียกิจเดือนนี้ในอดีต ทางยูทูบและเฟซบุ๊กเพจหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ก.ค. 2564 และกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านโดยศิลปินพื้นบ้าน และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยเยาวชนคนสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2564 รับชมได้ทางสื่อออนไลน์ สถานีวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับชมได้ถึงวันที่ 6 ส.ค.2564  นิทรรศการ (ออนไลน์) “ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. จนถึงวันที่ 20 ส.ค.นี้ ผ่านเฟซบุ๊กเพจสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และนิทรรศการ (ออนไลน์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าชมได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร และสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมประกวดภาพ “หนึ่งภาพในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” นักเรียน นักศึกษาและประชาชน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตลอดเดือน ก.ค. หัวข้อ 1.พระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจ หรือภาพที่ถ่ายกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.ภาพกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค.2564 ดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมประกวดได้ที่เฟซบุ๊ก เพจหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.


"ฝ่ายค้าน" นี่ วันๆ ขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะ อ่านหาช่อง ว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้ "พลเอกประยุทธ์" พ้นวงจรการเมืองได้บ้าง?

นายกฯ "ยิ่งถูกด่า-ยิ่งเด่น"
"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน