‘บช.น.’กัดฟันแจงฉีดเข็ม3แค่สำรวจข้อมูล


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ค.64 -  กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้ชี้แจงประเด็นการสำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงจากข้อมูลพบว่า ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ มีสถิติการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล กำหนดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้ป่วย และอาจจะการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต การสำรวจข้อมูลตามหนังสือที่ปรากฏเป็นข่าว ก็เป็นการสำรวจเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

ซึ่งในปัจจุบัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งนอกจากการสำรวจผู้ที่มีความสมัครใจจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว ยังได้ทำการสำรวจผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก ผู้ที่ในตอนแรกอยู่ระหว่างการปรึกษาแพทย์และต่อมาแพทย์อนุญาตให้ทำการฉีดวัคซีนได้ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้วในระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อเช่นเดียวกัน เพื่อให้มีข้อมูลสถานภาพการฉีดวัคซีนของกำลังพลครบถ้วนตามระบบ

จากกระแสทางสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีการพูดถึงการฉีดวัคซีนให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน เนื่องด้วยรูปแบบหรือสภาพการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน ไม่สามารถแยกกลุ่มการปฏิบัติงานได้ และจะต้องปฏิบัติในพื้นที่จำกัดและมีความหนาแน่นของคนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกำลังพลต้องพักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แม้ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วสองเข็ม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ

นอกจากนั้นแล้วยังมีข้าราชการตำรวที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในการรับส่งผู้ป่วย หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจโควิด-19 ต่าง ๆ ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อ จึงมีความจำเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงได้สำรวจข้อมูลสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มดังกล่าว เพื่อจัดเตรียมไว้หากได้รับการจัดสรรวัคซีน       


วันนี้ นึกว่าคงไม่ไหว.... เพราะหัวหมุนติ้วแต่เช้า กะนอนคุยกับเพดานซักวัน แต่ฟังโขมงโฉงเฉงข่าวจากโทรทัศน์ ที่ว่า.... การที่พลเอกประยุทธ์ "แยกคนละทาง" กับพลเอกประวิตร ในการลงพื้นที่ เมื่อวาน (๒๒ ก.ย.)

"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!