'บินไทย'เทหมดหน้าตักประกาศขายที่ดินทำเลทอง ย่านหลานหลวง สีลม ดอนเมืองและต่างจังหวัด


เพิ่มเพื่อน    


1 ส.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศขายที่อสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทฯ ในทำเลทองต่างๆ ได้แก่ย่านหลานหลวง สีลม ดอนเมือง ภูเก็ต เช่น ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย โดยกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ สีลมอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น ที่ดิน 8 แปลง เนื้อที่ 106.5 ตารางวาบริเวณหลานหลวง อาคารสำนักงานสูง 8 ชั้น และอาคารที่จอดรถสูง 6 ชั้น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ดอนเมืองอาคารรักคุณเท่าฟ้า อาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

ทั้งนี้ยังมีในส่วนของต่างจังหวัด ได้แก่ภูเก็ต อาคารสำนักงานงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา อยู่ในย่านตลาดเหนือ ติดถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 49.5 ตารางวา อยู่ในย่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ซอย 12 เม็งรายถนนเชียงใหม่ หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และอาคารสำนักงาน 4 ชั้น เนื้อที่ 3 งาน 76 ตารางวา ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 204 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงราย อาคารสำนักงาน 2 ชั้น มีดาดฟ้า เนื้อที่ 3งาน 69.1 ตารางวา เลขที่ 807 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน3 คูทา เนื้อที่ 36.6 ตารางวา อยู่ในย่านพาณิชยกรรมเทศบาลนครพิษณุโลก อาคารเลขที่ 209/26-28 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดอุดรธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 แปลงเนื้อที่ 2 งาน 21.4 ตารางวา อยู่ในย่านตำบลหมากแข้งอาคารเลขที่ 183/6 และ 183/9 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 64.2ตารางวา อยู่ย่านในเมือง

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยื่นศาลล้มละลายเพื่อขอขายทรัพย์สิน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ทุกสายการบิน รวมถึงการบินไทยไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติอีกทั้งธุรกิจการบินทั่วโลกเผชิญอยู่กับวิกฤตการหดตัวอย่างรุนแรง จากข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนไม่เพียงพอที่บริษัทฯ จะกลับมาเริ่มทำการบินได้


เมื่อวาน....  ผมปรารภเรื่อง "ม.จ.จุลเจิม ยุคล" โพสต์เฟซไว้ วันนี้อยากคุยต่อให้จบ

"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO
รุ่นใหม่"ลลิษา มโนบาล"
เรื่องของคน "ใจนักเลง"
"ทางเลือกของธรรมนัส"