จำเลยคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรโพสต์แถลงการณ์สร้างไทย ให้รัฐรับผิดชอบคอนโดหรูแอชตัน อโศก


เพิ่มเพื่อน    

1 ส.ค.64- นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะกรรมการกฎหมายและการเมือง  พรรคไทยสร้างไทย จำเลยคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร โพสต์ แถลงการณ์คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง พรรคไทยสร้างไทย ผ่านเฟซบุ๊กว่า ตามที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวก รวม ๑๖ คน ได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตวัฒนา กับพวก รวม ๕ คน โดยมีบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำกัด เป็นผู้ร้องสอดต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตรี แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวม ๔ ฉบับ ที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอด ต่อมาศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตทั้ง ๔ ฉบับโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับ นั้น

แม้ตามกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ร้องสอดมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดก็ตาม แต่หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนอาคารดังกล่าวจะต้องถูกรื้อถอนเพราะเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายจึงเกิดจากการที่กรุงเทพมหานครได้ออกใบอนุญาตให้กับเจ้าของโครงการทั้ง ๔ ฉบับ ทำให้สามารถก่อสร้างและเปิดขายห้องชุดให้กับประชาชนได้ ส่วนประชาชนเมื่อเห็นว่าโครงการได้รับใบอนุญาตถูกต้องก็จองซื้อและชำระเงิน แต่เมื่อการออกใบอนุญาตเป็นไปโดยไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการทำละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ กรุงเทพมหานครจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการมีสิทธิฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๔๑/๒๕๖๐ ที่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันกับคดีนี้ไว้แล้ว โดยมีสิทธิที่จะฟ้องได้ทันทีโดยไม่จำต้องรอผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใด 
พรรคไทยสร้างไทยจึงขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ได้แก่ผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการ ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการที่ได้รับเสียหาย เพราะประชาชนได้รับความทุกข์ยากจากสถานการณ์โควิดที่เกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลมากพอแล้ว กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงไม่ควรสร้างภาระให้ประชาชนเพิ่มที่จะต้องเสียค่าขึ้นศาลหรือค่าทนายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองอีก

พรรคไทยสร้างไทยขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ซื้อโครงการที่ได้รับความเสียหายทุกท่านและพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป.
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"