สธ. แจงแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 4 กลุ่ม 'บุคลากรด่านหน้า' 7 แสนโดส กระตุ้นภูมิคุ้มกัน


เพิ่มเพื่อน    

2 ส.ค.64 - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงแผนการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสว่า สำหรับวัคซีนไฟเซอร์มีจำนวนที่ชัดเจนคือ จำนวน 1,503,450 โดสที่ถูกต้องสอดคล้องกับตัวเลขที่อยู่บนเว็บไซต์ของสถานฑูตสหรัฐ หากข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขดังกล่าวนั้นถือว่าไม่ถูกต้อง โดยจัดสรรให้ 4 กลุ่ม คือ 1.บุคลากรบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน 700,000 โดส ซึ่งเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ 3 ส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน หรือมีบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทั้งแพทย์จบใหม่ หรือเหตุจากการเจ็บป่วย ก็อยู่ในกลุ่มที่สามารถจะฉีดวัคซีนนี้ได้ และมีแพทย์ด่านหน้า 20% ได้ฉีดแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มกระตุ้นไปแล้ว

"ส่วนใหญ่บุคลากร​ทางการแพทย์​ฉีดในเดือน มี.ค.-เม.ย. เป็นวัคซีน​ซิโนแวค สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน​ครั้งแรกให้ฉีด 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์​ อีกกลุ่มคือคนที่ฉีดวัคซีนตัวอื่น เป็นเข็มแรกเข็มเดียว และจะขอฉีดเข็มสองเป็นไฟเซอร์​ก็สามารถฉีดได้ และสุดท้ายคือกลุ่มบุคลากร​ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่หายแล้วอย่างน้อย 1 เดือนก็สามารถได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นไฟเซอร์​ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ" 

2.กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ในจังหวัดที่มีการระบาดมีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัด 645,000 โดส

3.ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยและชาวไทยผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา รวม 150,000 โดส และ 4.ทำการศึกษาวิจัย จำนวน 5,000 โดส และวัคซีนที่เหลืออยู่กว่า 3,000 โดส ก็จะถูกเก็บไว้เพื่อตอบโต้การระบาด อย่างในพื้นที่ที่มีการระบาดใหม่ 

“มติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการวัคซีนโควิดไฟเซอร์วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 การจัดสรรวัคซีน Pfizer สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า โดยสำรวจจำนวนผู้ต้องการฉีดวัคซีน Pizer ในแต่ละจังหวัดโดยพิจารณาจากจำนวนรายชื่อของบุคลากรที่ได้รับจากโรงพยาบาลในทุกจังหวัด ส่วนจุดให้บริการวัคซีน Pfizer โดยวัคซีนจะถูกส่งไปยัง 76 จังหวัด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้บริการที่รพศ. / รพท. และรพ. ที่กำหนด และในกทม. กรมควบคุมโรคประสานสำนักอนามัยเพื่อส่งวัคซีนไปที่รพ. รัฐและรพ. เอกชนที่กำหนด และให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งแสดง / ประกาศจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส” นพ.โสภณ ระบุ 


"ฝ่ายค้าน" นี่ วันๆ ขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะ อ่านหาช่อง ว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้ "พลเอกประยุทธ์" พ้นวงจรการเมืองได้บ้าง?

นายกฯ "ยิ่งถูกด่า-ยิ่งเด่น"
"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน