เจ้าคณะแขวงฯ ลงดาบ 'เจ้าอาวาสวัดมณฑป' ติดป้ายไม่รับศพตำรวจ-หนุนยกเลิก 112


เพิ่มเพื่อน    

13 ส.ค.64 - จากกรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ติดป้ายประกาศ "วัดมณฑปไม่รับศพตำรวจ" แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับตำรวจใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม และยังสนับสนุนการยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมในสมณะ

ล่าสุด มีหนังสือสำนักงานเจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี วัดมะกอก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เรื่อง ให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ ระบุว่า ด้วย เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ได้ทราบการเผยแพร่ข่าวจากสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป ติดป้ายประกาศของวัด ข้อความว่า "วัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ" และให้สัมภาษณ์สื่อเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 56 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงให้ พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป พักจากตำแหน่งหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

เรียนมาด้วยความนับถือ (พระครูพิพัฒน์วรคุณ) เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"