5 ประเทศแสดงหน้ากากนานาชาติงานผีตาโขน


   

 

     เสียงดนตรีจังหวะพื้นบ้านโจ๊ะๆ พรึมๆ ถูกบรรเลงขึ้นอย่างคึกคัก พร้อมกับนักแสดงผีตาโขน ร่ายลีลา สร้างความครื้นเครงให้กับบรรยากาศในงานแถลงข่าวจัดงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561”    
    โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเลย และคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 5 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศเกาหลีใต้  ที่จะมาร่วมทำการแสดงหน้ากากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ  ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียมและคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟพญาแถน การประกวดหน้ากากผีตาโขน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอีกมากมาย  ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยพิธีเปิดงานในวันที่ 16 มิถุนายน จะถูกจัดในที่ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เวลา 18.00 น.

 

ระบำชาวนาจากกัมพูชาน่าสนใจ

    ผีตาโขน เป็นศิลปะประเพณีที่สืบถอดกันมาอย่างยาวนาน ของชาวด่านซ้าย จ.เลย ที่จะพบเห็นได้กันเฉพาะในงานประเพณี บุญหลวง เป็นการแสดงใส่หน้ากากหนึ่งเดียวในประเทศไทย  โดยหน้ากากของผีตาโขนก็มีความหลากหลาย  ทั้งแบบจมูกยื่นยาว รูปหน้าเรียวยาว ดวงตาเบิกกว้าง และสีต่างๆที่ถูกวาดเขียนอย่างบรรจง ชุดยาวๆ ขาดรุ่งริ่ง คล้ายผี ที่สวมใส่  ร่ายรำประกอบจังหวะ แทรกด้วยเสียงกระดิ่งที่ห้อยเอว หนึ่งในเครื่องดับล้อไปกับดนตรี 

ชมการแสดงรามายณะจากประเทศเมียนมาร์

 

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี ในระดับท้องถิ่น ซึ่งทางกระทรวงฯ ก็ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายโดยการใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมการบริการที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขา ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และประเพณีในการสร้างรายได้  โดยได้ผลักดันประเพณีการแสดงและเทศกาลต่างๆ ในท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สำหรับผีตาโขนซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียง และสืบทอดมาอย่างยาวนานีเอกลักษณ์ของชาวด่านซ้าย ที่ได้มีการรวมเอาการแสดง หน้ากากนานาชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วม ด้วยทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการที่บอกเรื่องราว ความเชื่อในเรื่องของหน้ากากในประเทศต่างๆ  และการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ที่จะนำรายได้เข้าสู่ชุมชน 

 

ระบำแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษจากประเทศลาว

      นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในปีนี้ได้ตั้งใจที่จะจัดงานให้งานเทศกาลผีตาโขน มีความแตกต่างจากที่ผ่านมา  โดยกำหนดการกิจกรรมต่างๆให้มีความกระชับมากขึ้น  มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรและความปลอดภัย และที่พักที่ได้จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่และในตัวเมืองเลยที่จะเข้าร่วมงาน และทุกคนจะได้เห็นขบวนแห่ต่างๆที่เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณของชาวบ้าน ได้เห็นความสวยงามและแนวคิดของศิลปะการทำหน้ากากผีตาโขน ที่จะมีลวดลาย สีสันที่ถูกวาดระบายแตกต่างกันอยู่ที่ช่างที่ได้สร้างสรรค์หน้ากาก ที่จะถูกสืบทอดไปยังรุ่นต่อไป
    สำหรับการแสดงหน้ากากนานาชาติ จาก 5 ประเทศ  Mr.Siyonn Sopheait หัวหน้าคณะนักแสดงจากราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกรมศิลปการแสดง ที่จะมาทำการแสดงในชุด ระบำชาวนา ได้กล่าวว่า การแสดงนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่จะทำหุ่นไล่กาเพื่อปกป้องพืชผลในท้องนา และยังเป็นวิถีชีวิตของชาวอาเซียนที่มีอาชีพในการทำนา และยังเป็นความเชื่อในการขับไล่สิ่งชั่วร้าย โดยวางไว้ที่บริเวณบ้าน โดยชุดการแสดงก็เป็นการหน้ากากขึ้นมาใหม่ แต่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อแบบดั้งเดิม เพื่อให้เป็นการแสดงที่ร่วมสมัย ในส่วนของการแสดงแบบดั้งเดิมก็เป็นการแสดงรามายณะแบบของไทย และการแสดงพื้นบ้านที่มีใส่ตัวละครหน้ากาก 
      Mrs.Vanhsy Soukchaleune หัวหน้าคณะนักแสดงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า คณะหุ่นกะบองลาว ที่จะมาทำการแสดงในชุด ระบำหน้ากากผีเซื้อ  เป็นการแสดงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของเมืองปากลาย เพื่อบูชาผีเซื้อ  ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษ  ส่วนหนึ่งในประเพณีบุญฮีตสิบสอง คองสิบสี่ โดยจะนำเสนอการแสดง การเอาห่อข้าวไปยายไว้ให้ผีบรรพบุรษได้กินและผีตามคน ที่เป็นความเชื่อของชาวแขวงไชยบุรี ที่ในวันแสดงจริงหน้ากากผีเซื้อจะมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 เมตร  ซึ่งผู้ที่ได้เข้าชมก็จะเห็นถึงดนตรี การแต่งกายของชาวลาวที่มีเอกลักษณ์และความสวยงาม
    Ms.Aye Sander Aung  หัวหน้าคณะนักแสดงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่จะได้มาเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้  ได้นำคณะนักแสดงมาแสดงรามายณะ ตอน พระรามตามกวาง ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศของตน 

 

นักแสดงจากเวียดนามร่วมโชว์งานผีตาโขน จ.เลย


    Mr.Nguyen Thi Thom หัวหน้าคณะนักแสดงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า นับว่าเป็นครั้งแรก  ที่จะได้นำศิลปะการแสดง Tong  มาจัดแสดง 2 ชุดได้แก่ ระบำ Tu Tu ที่นำเสนอเรื่องราวสัญลักษณ์ยิน-หยาง ที่มักจะใช้แสดงในพิธีการต้อนรับและขอพรให้กับประเทศ และการแสดงชุด ออนดินห์สังหารทา เรื่องราวของ Khuong Lin Ta และDong Kim Lan สองกษัตริย์ที่ต้องการปกป้องเมืองด้วยการพิทักษ์เจ้าชายและพระสนมที่ถูกจับตัวไป  ที่มีลักษณะการแสดงที่ไม่ใส่หน้ากากแต่จะเป็นการแต่งหน้า คล้ายกับการแสดงการแสดงงิ้วในประเทศไทย 

 

ชมนิทรรศการหน้ากากนานาชาติรวบรวมหน้ากากสวยงาม


         และสำหรับประเทศเกาหลีใต้ ก็จะมาได้นำการแสดงชุด ละครฮาโฮ เบียวซินกุต ทัลลอรี ละครรำหน้ากากพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ส่วนหนึ่งในพิธีกรรมของหมู่บ้านฮาโฮ เมืองอันดง เพื่อบูชาพระเจ้าความเจริญรุ่งเรือง และเกษตรกรรม 


    สีสันหน้ากากผีตาโขนผสานมรดกภูมิปัญญา 

      นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 โดยไม่เสียค่าใช้ใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ