'ตรีนุช'ปลื้มครูตอบรับ 'ตลาดนัดเรียนรู้ออนไลน์'ได้ทักษะสอนแบบ New normal 


เพิ่มเพื่อน    


27ส.ค.64-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการเข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับทบทวน พัฒนา และฝึกฝนทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New normal รวมถึงเปิดมุมมองให้ครูสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้มากขึ้นอโดยหน่วยงานใน ศธ.แต่ละสังกัดได้ตอบรับนโยบายและจัดพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับบุคลากรในสังกัดขึ้น เช่น โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนสนุกการเรียนรู้ “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ของสำนักงานสภาการศึกษา และการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar ของสำนักงานคุรุสภา

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า หลังจาก ศธ.เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดอบรมแล้ว 6 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200,000 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่มองว่าโครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งมีทั้งสาระความรู้ แนวคิด ปรัชญา ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นเหมาะสม ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมทำและได้พบปะกับเพื่อนครูด้วยกันอีกด้วย

“ดิฉันต้องการเห็น ศธ.เป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงแห่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมผลักดันไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับสถานศึกษา ก็สามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ แต่จะต้องมีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแก่ครู เพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจและไม่เป็นการบังคับ”รมว.ศธ. กล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"