“วราวุธ”หนุน ทสม.กว่า 2.5 แสนคน โซ่ข้อกลาง เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย


เพิ่มเพื่อน    

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” หนุน ทสม.วิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้ง 258,619 คนทั่วประเทศ เป็นโซ่ข้อกลางร่วมทุกภาคส่วนขับเคลื่อน เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  เปิดเผยว่า เพื่อให้การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นคงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง เพื่อให้คนในชุมชนและประชาชนในประเทศได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดการกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ“อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. ที่ขับเคลื่อนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)ด้วยเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่สามารถมีส่วนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ  โดยการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในปัจจุบันครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน  258,619 คน พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้วกว่า 116,625 คน  

 

 

“ เครือข่าย ทสม. ถือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในบทบาทของ “โซ่ข้อกลาง” ที่จะหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่เน้นหลักการทำงาน 4 ป. ได้แก่ ป - ประสานความร่วมมือ ป - ประชาสัมพันธ์ ป - ปฏิบัติ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น และ ป – ประเมินผล เพื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามประเด็น และบริบทของพื้นที่ อาทิ กิจกรรมด้านการจัดการขยะ กิจกรรมด้านทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมด้านทรัพยากรน้ำ และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล เป็นต้น”รมว.ทส. กล่าว

 

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ การทำงานของเครือข่าย ทสม. ภายใต้สภาวการณ์สังคมปัจจุบัน ยังได้คำนึงถึงรูปแบบวิถีใหม่ตามแนวคิด “ ทสม.วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่ให้ความสำคัญกับมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับมิติทางด้านสุขภาพ ในการป้องกัน และควบคุมดูแลสุขภาวะของชุมชนให้มีสุขภาพดี เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในชุมชน ทั้งยังคงเน้นยำให้เครือข่ายทสม.เป็นแกนนำกำลังสำคัญที่จะส่งเสริมให้ชุมชนช่วยกันลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดความต่อเนื่องและให้ผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"