สกศ.เร่งวางรูปแบบนำ Big Data เชื่อจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนปฎิรูปเรียนรู้ด้วยดิจิทัล


เพิ่มเพื่อน    

2ก.ย.64-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวภายหลังการประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ว่า ในการประชุมมีข้อเสนอ เรื่องการพัฒนา Big data ด้านการศึกษา เพื่อเสนอต่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เนื่องจากสิ่งจำเป็นเร่งด่วนขณะนี้คือ การนำ Big data มาใช้กับวงการศึกษา โดยรูปแบบที่นำเสนอก็คือรูปแบบที่ได้มีการศึกษามาแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เรื่อง Big data ที่ได้ทำการศึกษา เพื่อนำมาเป็นต้นแบบโดยจะนำมาเชื่อมโยงกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.) อีกทั้ง Big data ยังเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน ( Quick Win) ของ ศธ. ที่ต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่อง Big data ของ ศธ.

 ดังนั้นจึงได้มีการนำส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกัน ทั้ง นโยบายของ รมว.ศธ. ข้อเสนอของคณะทำงานของสภาการศึกษา รวมถึงเชื่อมโยงไปที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ตนยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการจัดทำ ร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ.....ว่า สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการกฎหมายระดับรอง ซึ่งจะมีการพิจารณาประเด็นที่ปรับปรุงอีกครั้ง จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

“ผมคิดว่าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล เราเดินมาถูกทางแล้ว และจากที่มีการจัดการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ได้มีการนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบของ สกศ. ก็พบว่า วันแรกมีผู้เข้าร่วมมากถึง 2 แสนกว่าคน และวันที่สองมีผู้เข้าร่วมกว่า 1 แสนคน จากตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก โดยผมมองว่าเรื่องนี้อาจยังไม่ใช่บทสรุปที่ดีที่สุด แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการศึกษา เพราะฉะนั้นเรื่องของ Big data จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล”เลขาฯ สกศ.กล่าว
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"