'ครูจุ๋ย' ควงกลุ่ม 'นร.เลว 'ตบเท้าเข้าศธ. โวยปิดกั้นหนังสือเด็ก'วาดหวัง'


เพิ่มเพื่อน    

 

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) - นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลว เดินทางมายื่นหนังสือ เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชี้แจงการใช้อำนาจการสั่งตรวจสอบหนังสือและจัดให้การกลไกในการตรวจสอบการอนุญาตให้ใช้สื่อการสอนในสถานศึกษาโดยภาคประชาชน

โดยนางสาวกุลธิดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ทั้งนี้องค์กรเครือข่ายครู นักการศึกษา ผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองขอให้ ศธ. ดำเนินการ ดังนี้ 1.ออกแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้อำนาจและวัตถุประสงค์ในการออกคำสั่งดังกล่าว ว่า ศธ.ใช้กรอบอำนาจใดที่กฎหมายได้ให้ไว้ในการตรวจสอบหนังสือชุด "วาดหวัง" และการปิดกั้นหนังสือ ใด ๆ ที่อยู่ในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการขัดต่อเสรีภาพทางวิชาการ กระบวนการเรียนรู้แบบเชิงวิพากษ์ ที่ไม่ยอมรับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นการละเมิดต่อสิทธิพลเมือง และสิ่งที่ ศธ. ต้องการจัดการนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มใด และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวมจริงหรือไม่ 


และ 2.จัดให้มีกลไกการตรวจสอบหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและสื่อการเรียนรู้ ในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยจัดให้มีช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนและมีขั้นตอนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน อีกทั้ง ศธ.จะต้องดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบเนื้อหา และข้อความในแบบเรียนในบัญชีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตามที่ร้องขอภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราลงรับหนังสือ เพื่อการพิจารณาดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป "เพราะเสรีภาพในการแสวงหาความรู้เป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย์"

"ดิฉันมองว่าสิ่งที่ ศธ.กำลังทำอยู่นั้น คือ การปิดกั้นความคิด เพราะประชาชนทุกคนควรที่จะมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะอ่านหรือไม่อ่านอะไร ดังนั้น ศธ.จำเป็นต้องอธิบายกับประชาชนว่าใช้อำนาจในส่วนไหนเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องนี้ อีกทั้งเพื่อนครูบ้างคนที่ใช้หนังสือชุด วาดหวัง ประกอบการเรียนการสอนเชิงวิพากษ์ ก็ถูกต้นสังกัด ออกหนังสือห้ามนำหนังสือเหล่านี้มาประกอบการสอนด้วย"นางสาวกุลธิดา กล่าว

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"