'มท.'เตรียมชงครม.เลือกตั้ง'อบต.-ผู้ว่าฯกทม.–นายกเมืองพัทยา'


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ย.64-มีรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี​(ครม.) วันที่ 7 ก.ย.นี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล , กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งทั้งหมดได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วประเทศแล้วในเดือน พ.ค.2561 โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และประกาศ คสช.ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นและได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ได้สรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2564 โดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

โดยการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มี.ค.2564 ส่วน กกต.ได้ออกระเบียบและประกาศ พร้อมดำเนินการสรรหา กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกพื้นที่แล้ว และ กกต.ประกาศแต่งตั้งได้ทันที่มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้วงของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้พร้อมแล้ว

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"