เคาะแล้วรายชื่อว่าที่กสทช.ชุดใหม่


เพิ่มเพื่อน    


5  ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)โดยมีนายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล เป็นประธานกรรมการสรรหา ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเพื่อเป็น กสทช. โดยมีผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 1.ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ .2. ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ นางพิรงรอง รามสูต3.ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 4.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ศาสตราจารย์ คลีนิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤษ์

5.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ 6.ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ประกอบด้วย ก.ด้านกฏหมาย คือ ร้อยโทธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ข.ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ นายศุภัช ศุภชลาศัย

โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา7และมาตรา14/2เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านที่สมัคร ตามมาตรา6และที่คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศกำหนดตามมาตรา14/1ที่จะเป็น กสทช. ในแต่ละด้าน ด้านละ 1 คน

ทั้งนี้ มีผู้สมัครไม่ผ่านคุณสมบัติ อาทิ นายฐากร ตันฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. เนื่องจากกรรมการสรรหาเห็นว่าพ้นวาระเลขาธิการกสทช. ไม่ถึง 1 ปีก่อนปิดรับสมัคร ทำให้พ้นจากตำแหน่ง ผอ.วิทยุ 1 ปณ.ไม่ครบ 1 ปี, พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ตกคุณสมบัติ เนื่องจากยังดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือครองใบอนุญาต กสทช., พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ตกคุณสมบัติ เนื่องจากยังดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

สำหรับขั้นต่อไปกรรมการสรรหา จะส่งรายชื่อให้วุฒิสภาพิจารณา ซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของผู้ผ่านการคัดเลือก ก่อนเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ กรอบเวลาแล้วคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดในวันที่ 1 พ.ย.2564


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"