นักวิชาการอิสระ ยกธรรมะไม่ขึ้นกับกาลเวลา ผู้รู้พึงเห็นเอง ไม่ต้องดัดแปลงด้วยมุกตลกดึงคนฟังมาก


เพิ่มเพื่อน    

8 ก.ย.64- นายภัทร เหมสุข นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ธรรมะนั้นเป็น อกาลิโก ไม่มีกาลเวลา พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่จำกัดกาลเวลา ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ธรรมที่ให้ผลไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ดังนั้นไม่ต้องไปดัดแปลงให้เข้ากับกาลเวลาหรือยุคสมัย

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งใน อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทรงเทศนาสั่งสอนเหมือนกันด้วยธรรมะเดียวกัน แม้เวลาจะเปลี่ยนไป พระพุทธเจ้าจะเปลี่ยนพระองค์ไปในพุทธกัลป์ แต่ธรรมนั้นยังเหมือนเดิม

เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนพระสงฆ์เทศนาความจริงแห่งโลกด้วยธรรมะอย่างไร ก็เทศนาไปอย่างนั้น เทศนาเหมือนกับเนื้อของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงทิ้งเอาไว้ให้แทนพระองค์ ไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมต่อสัจจะธรรมของพระพุทธเจ้าหรือพุทธวจนไปตามกาลเวลา โดยอ้างว่าให้เข้ากับสมัยหรือสภาวะสังคมด้วยมุขตลกเรียกคนเข้ามาฟังแต่อย่างไรเลย

ถ้าเราปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปง่ายๆ สักวันคงมีพระเอาฝาบาตรเคาะหัวกันตอนแสดงธรรมเหมือนตลกคาเฟ่ โดยอ้างว่าปรับตามยุคสมัยเพื่อเรียกคนมาฟัง

เพราะคำว่า "เอหิปัสสิโก" ที่แปลว่า "ควรเรียกให้มาดู" ธรรมอันวิเศษของพระพุทธเจ้านั้น ในอดีตที่ผ่านมาพระเถระทั้งหลายไม่เคยใช้วิธีนี้ แม้จะเปลี่ยนสื่อจากคนนั่งฟังหน้าธรรมมาส มาเป็นกระจายเสียงทางวิทยุ หรือแม้จะเป็นออกสื่อทางทีวี หรือในโซเชียลแบบปัจจุบัน วิธีการ "เอหิปัสสิโก" ควรเรียกให้มาดูของพระเถระเหล่านั้นก็เคยเปลี่ยน

พระในอดีตตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านไม่สนใจว่าใครจะฟังมากหรือฟังน้อย เพราะธรรมนั้นเป็น "ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ" ที่แปลว่าวิญญูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน ใครสนใจฟังก็ได้ไป ไม่สนใจก็ไม่ได้สิ่งนี้ติดตัวกลับไป

***********************

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นข้อปฏิบัติอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

***********************

**สวากขาโต ภควตาธัมโม** ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

**สันทิฏฐิโก** อันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง

****** อกาลิโก ****** ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา

**เอหิปัสสิโก** ควรเรียกให้มาดู

**โอปนยิโก** ควรน้อมเข้ามา

**ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ** อันวิญญูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"