ผวา!ครหา'ปธ.ปปช.'สั่งทบทวนเกณฑ์เลือกบุคลากรหลักสูตร'นยปส.'


เพิ่มเพื่อน    

19 ก.ย.64-รายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้พิจารณาทบทวนเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยต้องการให้ผู้ที่จะเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้ให้เป็นบุคลากรจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านปราบทุจริต เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตำรวจ อัยการ ศาล และองค์กรสื่อมวลชน เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันนี้มีบุคคลหลากหลาย ไม่เฉพาะด้าน ซึ่งมาจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่อดีตนักการเมือง โดยให้เหตุผลว่าต้องการรักษาความเป็นกลางในการที่เป็นหน่วยงานด้านปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ปัจจุบันมีหลากหลายอาชีพเข้ามาอบรมทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่องานในหน้าที่ของ ป.ป.ช.ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อศุกร์ที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างบรรยายพิเศษเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตของ หลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 12 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า เคยได้ฟังการอภิปรายในสภาว่ากิจกรรมขององค์กรอิสระที่มีการจัดอบรมกันนั้น มีผู้ต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับการจัดหลักสูตรพิเศษเหล่านี้ โดยกลัวว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว แทนที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

 นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ระบุในมาตรา 25 ไว้ด้วยว่า ไม่ให้กรรมการ ป.ป.ช.ไปร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษของหน่วยงานอื่นใด ทั้งนี้ มาตราดังกล่าวระบุว่า กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใดมิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับกรรมการ  

 


"เสาร์-อาทิตย์" ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรที่หนักกระบาล ถ้าไม่จำเป็น ไม่มีใครอยากนำมายัดหัว

วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"
"สีกาเทศนาสอนพระ"    
"ตัดหัวพระ"บาปมั้ย?
ตูน-ก้อย"เด็กแนว"ไหน?