'พระมหาไพรวัลย์'นาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่9


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.ย. 64 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า พระมหาไพรวัลย์ นาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

1.เมื่อวานนี้ พระมหาสมปอง และพระมหาไพรวัลย์มาเยี่ยม ได้สนทนากัน เกี่ยวกับลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนตามสถานการณ์ และอัชฌาสัยผู้ฟัง จากนั้นก็จะทรงดึงเข้ามายังพุทธธรรม และแสดงอริยสัจ และได้มอบหนังสือศาสดาปฏิภาณ ซึ่งท่านบุศย์ ขันธวิทย์ สหายในธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้แต่งขึ้นเมื่อ 50 ปีก่อน ให้ท่านรับไปพิจารณาศึกษา

2.พระมหาไพรวัลย์เล่าให้ฟังว่า ท่านเป็นลูกชาวบ้านยากจน ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน จึงได้อาศัยร่มเงาพุทธศาสนา บวชเป็นสามเณร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง ครั้นถึงเกณฑ์สอบนักธรรม และเปรียญธรรม ท่านก็สอบได้นักธรรมเอก และสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณร 

3.เมื่อท่านสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ตั้งแต่เป็นสามเณร ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รับเป็นนาคหลวง และเป็นเจ้าภาพอุปสมบทที่วัดพระแก้ว 

ท่านเป็นลูกชาวบ้านยากจน ไม่เคยคิดว่า จะมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพงานบวชเป็นนาคหลวง

ในการนั้นท่านก็ได้รับธุระประกาศพระพุทธศาสนา นับเป็นนาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 

ท่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทราบซึ้งใจที่สุดในชีวิตและตั้งใจสนองพระเดชพระคุณตามที่ทรงอาราธนา เสร็จการแล้ว ทรงโปรดให้รถยนต์หลวงเชิญเครื่องอัฐบริขารที่ทรงพระราชทาน และรับพระมหาไพรวัลย์ไปส่งถึงวัด

พระมหาบอกว่า ในการเทศนาของท่าน บางครั้งก็ต้องติเตียนการสร้างกรรมทำชั่วของนักการเมืองผู้มีอำนาจ แต่ท่านยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
พระมหาบอกว่า บ้านเมืองทุกวันนี้มีความแตกแยกอย่างมากโดยเฉพาะคนต่างวัย พูดจากันไม่รู้เรื่อง เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องพูดจากันให้เข้าใจ โดยอาศัยหลักพุทธธรรม และชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จึงนำความมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความสามัคคี ปองดองภายในชาติ.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"