ไพบูลย์ลุ้น20ต.ค. ศาลรธน.ชี้ชะตา 3นิ้วระทึก10พ.ย.


เพิ่มเพื่อน    

"ไพบูลย์" ระทึก! ศาล รธน.นัดชี้ขาดสถานะ ส.ส. 20 ต.ค.นี้ ปมยุบพรรคประชาชนปฏิรูปซบ พปชร.  ขณะที่ 10 พ.ย.ถึงคิว "อานนท์-ไมค์-รุ้ง" ลุ้นหนักคดีปราศรัยล้มล้างการปกครอง
    เมื่อวันพุธ ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายไพบูลย์ นิติตะวัน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา  90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ กรณีที่สมาชิกสภา​ผู้​แทนราษฎรจำนวน 60 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสมาชิกสภา​ผู้แทนราษฎร​เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร​ ขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ​วินิจฉัย​ตาม​รัฐธรรมนูญ​ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง​ว่า นายไพบูลย์ หัวหน้า​พรรคประชาชนปฏิรูป และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชา​รัฐ​
     หลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพ​ความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ​ประกอบ​รัฐธรรมนูญ​  (พ.ร.ป.)​ 2560 มาตรา 91 วรรคหนึ่ง​ (7) ทั้งที่ผู้ถูกร้องยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชน​ปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ​ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา​ผู้แทนราษฎร​ของพรรคพลังประชารัฐที่ยื่นต่อคณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​  (กกต.)​ ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายไพบูลย์​สิ้นสภาพตามรัฐธรรมนูญ​ มาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา  91 วรรคหนึ่ง (5)
    โดยศาล​รัฐธรรมนูญ​อภิปราย​เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 20 ต.ค.64 เวลา  15.00 น.
    วันเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณีที่นายณัฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของนายอานนท์ นำภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง, นายพริษฐ์ ชิวารักษ์, น.ส.จุฑาทิพย์  ศิริขันธ์, น.ส.สิริพัชระ จึงธีรพานิช, นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และ น.ส.อาทิตยา พรพรม รวม 8 คน ที่ชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่
    ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะการกระทำในการชุมนุมปราศรัยของนายอานนท์, นายภาณุพงศ์ และ น.ส.ปนัสยา เมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องทั้ง 3 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งอัยการสูงสุด สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยวันนี้ (22 ก.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 10 พ.ย. เวลา 15.00 น.  
    นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของ น.ส.เบนจา  อะปัญ แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีหมายเลขดำที่ ลศ. 6/2564 และนายณัฐชนน ไพโรจน์ สมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหมายเลขดำที่ ลศ.8/25 64 ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 33 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา  26 หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องทั้งสองแล้วสั่งรวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกัน และเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาใช้ได้ จึงไม่ทำการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพุธที่ 6 ต.ค. เวลา 09.30 น
     ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลยี (ปอท.) ยื่นคำร้องฝากขัง น.ส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา  ฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน,  นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย"
    คำร้องระบุพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64  เวลาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นายนพดล พรหมภาสิต ผู้กล่าวหา ได้ทำการตรวจสอบบัญชีเพจเฟซบุ๊กชื่อ "แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม" มีการปลุกระดมและโพสต์ข้อความให้ผู้คนออกไปประท้วงเดินชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล ซึ่งในช่วงเวลานี้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด อีกทั้งไม่ได้มีการชุมนุมโดยสันติวิธีและสงบตามที่กฎหมายกำหนด การโพสต์ข้อความชักชวนดังกล่าวนี้เป็นการก่อให้ประชาชนร่วมละเมิดกฎหมาย
    ปอท.จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาอนุมัติหมายจับ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ก.ย. เวลาประมาณ 12.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอท.สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่งใน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
    ภายหลังพนักงานสอบสวน ปอท.ยื่นคำร้องฝากขังเเละศาลมีคำสั่งรับฝากขังเเล้ว ผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขัง โดยตีราคาประกัน 35,000 บาท.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"