ความขยันคนตาขาว


เพิ่มเพื่อน    

"ฝ่ายค้าน" นี่ วันๆ ขยันอ่านแต่รัฐธรรมนูญนะ
    อ่านหาช่อง 
    ว่ามีมาตราไหนใช้เป็นเหตุให้ "พลเอกประยุทธ์" พ้นวงจรการเมืองได้บ้าง? 
    ยิ่งให้หลุดเก้าอี้นายกฯ ไปได้ตอนนี้เลย ยิ่งดี!
    วัน-สองวันนี้ จึงเห็นข่าว 
    ฝ่ายค้านยกรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ วรรค ๔ ขึ้นมาเดินเกมต่อ หลังจากเสี้ยม ๒ ป.ให้แตกกัน กลายเป็นกิจกรรม "เด็กเลี้ยงแกะ"
    วรรค ๔ มาตรา ๑๕๘ ข้อความมีว่า........
    "นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง"
    เนี่ย...
    แค่เห็น "เกินแปดปีมิได้" เท่านั้นแหละ ไม่ฟังอีร้าค่าอีรม ขม้ำสวบเลย เห็นแล้ว "เสียวฟัน" แทน 
    เพราะนึกถึงภาพหมาดุๆ เวลาคนเขารำคาญ จะเอาฟักต้มร้อนๆ โยนให้มันงับ
    เพื่อคงศักดิ์ศรีหมาดุ มันจะกระโจนงับทันที ผลคือ เหลือแต่เหงือก 
    ถึงไม่เสียหมา แต่เวลายิ้มถ่ายรูป เป็นหมา "แคหลอ" ไม่หล่อเลย!
    คือ เขาจับประเด็นตรง "ดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่"
    มาตีความว่า......
    "พลเอกประยุทธ์" เป็นนายกฯ คสช.ตั้งแต่สิงหา.๕๗ ถึง ๖๑ เป็นเวลา ๔ ปี จากนั้น เป็นต่อในตำแหน่งนายกฯ เลือกตั้ง จากปี ๖๒ เรื่อยมา
    ก็จะครบ ๘ ปี ในสิงหา.๖๕!
    แล้วเขาก็สรุป พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกฯ อยู่ได้แค่ ๒๔ สิงหา.๖๕ เท่านั้น 
    จากนั้น "หมดสิทธิ์" ตามรัฐธรรมนูญ 
    จะอยู่ในตำแหน่งนายกฯ อีกไม่ได้ และเลือกตั้่งใหม่ก็จะมาเป็นนายกฯ อีกไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญห้ามเป็นนายกฯ ต่อเนื่้องเกิน ๘ ปี
    ช่างน่าสมเพช!
    นี่แสดงว่า "นักเลือกตั้ง" กลัวศักดิ์ศรี-บารมีพลเอกประยุทธ์กันจนหมดท่า-หมดเชิงแล้วซิท่า 
    ใช้วิชาเทพ-วิชามาร ในสภาก็แล้ว ในถนนก็แล้ว
     สกัด "ประยุทธ์ผู้สัตย์ซื่อ" ยังไม่ได้
    จึงใช้วิชา "ประชาธิปไตยหน้าด้าน" ยกมาตรา ๑๕๘ มาตีความเข้าข้างตัวเอง ชนิดต้องบอกว่า พวกนี้ กลัว "มวยดี-เวทีไม่เกี่ยง" ตั้งแต่ในมุ้ง
    รีบ "ตีกันทาง" ตั้งแต่ไก่ยังไม่โห่!
    คุย พวกผม...นักประชาธิปไตยเลือกตั้ง ท้าเขาเหยงๆ มิใช่หรือว่า เก่งจริงลงมาเลือกตั้งแข่งกัน
    พอเขามาจริงๆ
    เห่าดัง แต่หางจุกตูด กันแทบทั้งนั้น
    ไหนบอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ โง่ ไม่มีผลงาน ทุกอย่างล้มเหลว ๗ ปีมีแต่กู้ไง 
    เอาเข้าจริง พวกฉลาดกลับกลัวคนโง่ชนิดหูแหก-ตาแหกซะงั้น ในเมื่อเขาล้มเหลว เขาไม่มีผลงาน จะต้องกันท่า-กันทางเขาทำไม?
    บัตรเลือกตั้งใบเดียว ก็ว่าสืบต่ออำนาจ
    ครั้นแก้รัฐธรรมนูญเป็น "บัตร ๒ใบ" ตามต้องการ ทำไมยังปอดแหกเหมือนเดิม หือ?
    ถามว่า รัฐธรรมนูญ ฉบับใช้ปัจจุบัน เริ่มใช้แต่ปีไหน?
    คำตอบ คือ ใช้ตั้งแต่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
    พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ คสช.ปีไหน?
     ก็ปี ๒๕๕๗
    แล้วแบบนี้ จะเอารัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ไปบังคับใช้ย้อนหลังได้หรือ?
    ใช้ย้อนหลังไม่ได้!
    งั้นต้องนับปีที่ ๑ ของการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน คือ ปี ๖๐ ตอนไหน?
    ก็ต้องนับตั้งแต่ตอนที่ รัฐสภาโหวตให้เป็นในปี ๒๕๖๒ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
    โน่น ปี ๒๕๗๐ นั่นแหละ 
    วีซ่าในตำแหน่งนายกฯ "ต่อเนื่อง" ของพลเอกประยุทธ์จึงจะหมด 
    ไม่ใช่ปีหน้า คือ ๒๕๖๕ อย่างที่พวกศรีธนญชัยตีความ!
    ความจริง ความตามมาตรา ๑๕๘ มันชัดเจนทั้งตามเจตนารมณ์ผู้ร่าง และทั้งตามตัวอักษร ก็หาเรื่อง-หาเหตุ ตามประสา "ขี้แพ้ชวนตี" กันไปเท่านั้น
    ถ้าตีความโดยใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบันให้มีผลย้อนหลังไร้ขอบเขตจำกัดแบบนี้ ก็คงต้องไล่ไปถึงคนเป็นนายกฯ ตั้่งแต่ปี ๒๔๗๕ เรื่อยมาโน่นเลย 
    เมื่อมันไม่ใช่แต่แรกอย่างนี้.......
    การไปยก-ไปโยงมาตราอื่น โน้น-นี้มาประกอบ ยิ่งเลอะเทอะกันใหญ่
     ก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี ๖๐ พลเอกประยุทธ์เป็นทั้งนายกฯ เป็นทั้ง "องค์รัฏฐาธิปัตย์"
    คือผู้มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง อันไม่มีอำนาจใดเหนือกว่าขณะนั้น
    "องค์รัฏฐาธิปัตย์" เท่ากับ "รัฐธรรมนูญ"
    ดังนั้น ตำแหน่งนายกฯ คสช.ของพลเอกประยุทธ์ เท่ากับเป็นตำแหน่ง "นอกเหนือรัฐธรรมนูญ"
    จะนำรัฐธรรมนูญปัจจุบันย้อนกลับไปบังคับใช้ ย่อมเป็นไปไม่ได้!    
    แต่ไม่มีปัญหา เพราะกฎหมายเป็นเรื่องของการตีความ ใครข้องใจ-สงสัยอย่างไร มีช่องทางให้เดินอยู่แล้ว คือ เข้าชื่อไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้
    กรณีนี้ มันเป็นอาการของพวกที่กลัวกันจนลนลานเท่านั้น สักแต่ว่า ตั้งประเด็นเป็นเรื่องด่านายกฯ ไปวันๆ เท่านั้น
    แล้วกล้ามั้ยล่ะ....
    ที่จะเข้าชื่อยื่นประธานรัฐสภาให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความนั่นน่ะ?
    ก็ไม่กล้า เพราะรู้อยู่แล้ว ส่งไป ศาลฯ จะถามว่า "แล้วขณะนี้ มันครบ ๘ ปีแล้วหรือยัง?"
    ก็ยัง นับจากปี ๕๗ ต้องสิงหา.๖๕ จึงจะครบ ๘ ปี
    ศาลฯ ท่านก็จะบอกว่า...
    ในเมื่อ "เหตุมันยังไม่เกิด" แล้วจะตีความล่วงหน้าไปได้อย่างไร ไว้ให้ถึงสิงหา.๖๕ ก่อน 
    ถ้าตอนนั้น พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ค่อยมายื่น!
    ก็เห็น "ตาขาว-ตาดำ" ชัดอย่างนี้ ด้วยกลัว ปากแข็งว่าไม่กลัว ท้าเขาลงเลือกตั้่งแข่ง
    แต่พอเห็นพลเอกประยุทธ์จะลงชนจริงๆ ก็ขาสั่น หาทางสกัด "นายกฯ เทอม ๒" กันแบบตาลาน
    ยังหรอก ยังอีกตั้งนาน ยังยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ ได้อีกหลายสมัยประชุม 
    อย่าเพิ่งถอดใจ ไม่มีคนไล่นายกฯ ในสภา เหงาตายห่ะ!
    ก็ไปแกะรัฐธรรมนูญแต่ละมาตรามาใหม่นะ เผื่อจะพบมาตราไหนพอใช้เป็นกระสายเล่นงานนายกฯ ได้อีก
    วันนี้ พอละ เวียนหัว!.

คนปลายซอย
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"