ปี่กลองเลือกตั้ง22อบต.สมุทรสาครเริ่มขึ้นแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

29 ก.ย.2564 - ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาครได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อวางแผนถึงแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 นี้ โดยมี พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง และ ปลัด อบต.ทั้ง22แห่งในจังหวัดสมุทรสาครที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเข้าร่วมหารือในการเตรียมการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลือกตั้งตลอดจนการจัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เพื่อให้ความรู้ในข้อกฎหมายกับผู้สมัครทุกคน โดยมีการเน้นย้ำในเรื่องของความสุจริต โปร่งใส เป็นหลักไม่ให้เกิดการทุจริตซื้อสิทธิหรือขายเสียงเกิดขึ้น


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"