โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานช่วยราษฎรสิงห์บุรีประสบอุทกภัย


เพิ่มเพื่อน    

6 ต.ค.64 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,200 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ ได้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

วันเดียวกัน นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่สิงห์บุรี โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ โดยในภาพรวมสถานการณ์การเกิดอุทกภัยของจังหวัดสิงห์บุรี ถือว่าไม่รุนแรง เสียหายในบางส่วน

จังหวัดสิงห์บุรี  แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล 364 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และโกเซิน ที่อ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในภาคต่างๆ รวมทั้งภาคกลางและพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสิงห์บุรี กับมีแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยไหลผ่านพื้นที่อำเภอต่างๆ รวมทั้งเขื่อนเจ้าพระยา มีการระบายน้ำออกท้ายเขื่อน และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ อาทิ อำเภอเมือง  อำเภออินทร์บุรี และอำเภอพรหมบุรี ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ต่างๆ จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน วัด โรงเรียน  ได้รับความเสียหายและผลกระทบ ใน 5 อำเภอ 19 ตำบล 71 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบ 5,626 ครัวเรือน  ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ที่ราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำ ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังอยู่    


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"