น้อมรำลึก‘ร.9’ ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต


เพิ่มเพื่อน    

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร" 13 ตุลาคม "นายกฯ" ขอคนไทยร่วมทำความดีถวายในหลวง ร.9 ย้ำรัฐบาลน้อมนำแนวทางพัฒนาประเทศมาต่อยอด "ปชช." ทั่ว ปท.จัดกิจกรรมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
    เมื่อวันที่ 13 ต.ค. เวลา 17.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี   จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง 
    เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร 
    พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 
    จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทำดีถวายในหลวง ร.9 
    ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และภริยา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี
    โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรแล้ว วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที 
    ต่อมา ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์และภริยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้เป็นการมาทำบุญครบรอบ 5 ปี ซึ่งถือว่าเร็ว แต่ความรู้สึกยังตราตรึงอยู่ ซาบซึ้งอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน นายกรัฐมนตรี ครม. และประชาชนชาวไทยทุกคน พร้อมที่จะถวาย ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งหลายๆ อย่างได้ริเริ่มไปแล้ว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ก็ทรงศึกษาต่อยอดสิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุด ซึ่งรัฐบาลก็น้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดำเนินการ จึงขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 
    ที่รัฐสภา ที่บริเวณโถง ชั้น 1 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามรัฐสภา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.64 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต
    เช่นเดียวกับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมรองประธานวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในนามวุฒิสภา และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ พร้อมถวายผ้าไตรบังสุกุล ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีจำนวน 10 รูป 
    ที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การจัดงานปีนี้จำเป็นต้องจำกัดจำนวนคน และให้ประชาชนน้อมรำลึกผ่านช่องทางออนไลน์แทน
    โดยพิธีในช่วงเช้า ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ทำบุญพระสงฆ์ 10 รูป รวมทั้งถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
    เวลา 16.15 น. มีพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ซึ่งเป็นพิธีถวายสักการะอันทรงเกียรติจากบุคลากรศิริราช และประชาชน โดยมีการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดมาขับร้องแทนคำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานร่วมกัน สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย 
    กองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 5 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก จากนั้นกระทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ รวมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ 
    กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564
ทั่ว ปท.จัดกิจกรรม 
    กองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป และการบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    จ.ปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์
    จ.นครราชสีมา ที่ศาลาปทุมญาณมณี วัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพิธีสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และปิ่นโตภัตตาหาร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงตามมาตรการสาธารณสุขจำนวน 40 คน
    จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานสภาวัฒนาธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีวางพวงมาลากล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
    จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าฯ ตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ 
    จ.ภูเก็ต พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาในทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมประชาชน และสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของพลับพลาที่ประทับพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต
    จ.สงขลา พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยเต่าทะเล 89 ตัวคืนสู่ธรรมชาติ และกิจกรรมเก็บขยะชายหาดชลาทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เดินทางมาบ้านนายทวีป ลาแซ อายุ 59 ปี ประชาชนผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทำห้องน้ำ เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"