ครม. อนุมัติเพิ่มค่าก่อสร้างมอเตอร์เวย์’บางใหญ่-กาญจนบุรี’ 120 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

12 ตุลาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จากเดิม 55,927 ล้านบาท เพิ่มเป็น 56,047.77 ล้านบาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงกิโลเมตร 38+500.000 - กิโลเมตร 44+266.833 ตอน 12 จากเดิม 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท

ทั้งนี้เนื่องจากกรมทางหลวง แจ้งว่าโครงการฯ (ตอน 12 ) มีระยะทาง 5.77 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ส.ค.66 มีผลงาน 28.60% เร็วกว่าแผน 1.24% แต่มีอุปสรรคในการก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้าง จึงส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,911.11 ล้านบาท เป็น 2,031.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท คิดเป็น 6.30% ของค่างานตามสัญญาเดิม

อย่างไรก็ตามซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้พิจารณาแล้วมีมติว่า การปรับรูปแบบของโครงการฯ เกิดจากการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานที่โครงการฯ ตัดผ่าน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ โดยรูปแบบการแก้ไขปัญหาตามสัญญาใหม่ เป็นรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างครั้งนี้ เช่น ปรับเพิ่มช่วงความยาวสะพาน, เพิ่มความสูงของช่องลอดใต้สะพาน, ปรับเพิ่มโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพานให้มีความสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาพื้นที่ของโครงการ เป็นต้น

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง แจ้งว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุนรวม 55,927 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 38,475 ล้านบาท และค่าเวนคืน 17,452 ล้านบาท ปัจจุบันปัจจุบันมีความคืบหน้าในงานก่อสร้างโยธากว่า 60% จากจำนวนที่แบ่งสัญญาก่อสร้างทั้งหมด 25 ตอน ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 4 ตอน ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 21 ตอน  ทั้งนี้คาดว่ามอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จะเปิดให้บริการได้ในปลายปี 2566 และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบภายในต้นปี 2567

สำหรับแนวเส้นทางโครงการดังกล่าวมีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญๆ มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้ 1.ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อกับทางพิเศษหมายเลข 9 และถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงหมายเลข 302) 2.ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3323) 3.ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91) 4. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 3036)

5. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 321) 6. ทางแยกต่างระดับท่ามะกา (ทางหลวงหมายเลข 3394) 7. ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ทางหลวงหมายเลข 3081) 8. ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324) พร้อมด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1.ด่านบางใหญ่ 2.ด่านนครชัยศรี 3. ด่านศรีษะทอง 4.ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก 5. ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก 6. ด่านท่าม่วง 7.ด่านท่ามะกา 8. ด่านกาญจนบุรี


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"