ชักยุ่ง' เอกชัย'จี้คุรุสภากำหนดเวลาปรับปรุงพัฒนาการสอบวิชาเอกให้ชัดเจน เผยมีคนสอบผ่านแล้วร้องเรียน ให้เยียวยา


เพิ่มเพื่อน    

19ต.ค.64 - นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา มีมติให้ยกเลิกสอบวิชาเอก ในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากการสอบวิชาเอกยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอีกมากนั้น ตนมองว่าในเรื่องนี้เราควรจะต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วย ว่า จะรักษามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพของครูไว้ได้อย่างไร หากเลื่อนหรือยกเว้นการสอบวิชาเอกออกไปตามที่มติ แต่ไม่มีกำหนดเวลาชัดเจนว่าจะให้สอบเมื่อไรปีไหน และยังการไม่มีกำหนดให้ชัดเจนแบบนี้ ตนมองว่าอาจจะสร้างปัญหาในอนาคต ดังนั้นเรื่องนี้คุรุสภาต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่จะจัดสอบวิชาเอกสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาให้แน่นอนว่าจะต้องสอบวิชาเอกในปีไหน เพื่อไม่เป็นการสร้างความสับสนให้กับผู้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพราะหากปล่อยให้เกิดช่องว่างโดยเฉพาะไม่ทราบว่าปีใดจะต้องสอบวิชาเอก และหากไปกำหนดว่าต้องทดสอบวิชาเอก  ก็อาจจะมีผู้เรียนตั้งคำถามขึ้นมาอีก ว่า ทำไมจึงต้องเริ่มสอบวิชาเอกที่รุ่นของตน และถูกมองว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่

"ผมมองว่ามติใดๆ ที่ออกมา จะต้องคำนึงถึงผลกระทบดังกล่าวด้วย ว่า จะสร้างปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพให้เกิดขึ้น หรือ หากจะเยียวยาให้ผู้เข้าสอบทุกคนมีสิทธิ์ได้ใบประกอบวิชาชีพก็ยิ่งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของวิชาชีพครู ที่ว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู และเนื้อหาวิชาเอกที่จะต้องไปทำหน้าที่สอน อย่างไรก็ตาม คุรุสภาจะต้องมีความชัดเจนด้วย ว่า ผู้ที่สอบไปแล้วกลุ่มไหนจะสามารถได้รับใบอนญาตฯ ทันที เพราะขณะนี้ผมได้รับขอร้องเรียนจากกลุ่มผู้ที่สอบวิชาเอกผ่าน เช่น เตรียมสอบวิชาเอก จึงทำให้ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสอบวิชาชีพครูมากพอ ทำให้สอบไม่ผ่านในส่วนของวิชาชีพครูจึงต้องการที่จะขอรับการเยียวยาด้วย เพราะวิชาเอกที่สอบผ่าน ได้มีการยกเลิกไปแล้ว เป็นต้น"ประธาน กมว.กล่าว

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ในฐานะประธาน กมว. ตนคิดว่ามาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูล้วนมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ได้คนคุณภาพผ่านกระบวนการคัดกรองความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงมาเป็นครู หวังว่าการมีมติยกเลิกสอบวิชาเอกของคณะกรรมคุรุสภาจะเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เพราะหากปล่อยให้ดำเนินการตามความพร้อม และต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีจะยิ่งมีปัญหาคุณภาพครู ที่จะไปทำหน้าที่สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือหลักสูตรที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะหากครูขาดความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาเอกอย่างแท้จริง ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการแนะนำ เสริมสร้าง หรือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนได้
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"