'111ปี ปิยมหาราชรำลึก'อัญเชิญพระบรมรูปร.5ให้สักการะที่ตึกแดง


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

              วันที่ 19 ต.ค. กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม "๑๑๑ ปี ปิยมหาราชรำลึก" เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ 21 – 24  ตุลาคม 2564  เวลา 09.00-16.00  น. ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ

               กิจกรรมมีการจัดแสดงชุดเครื่องโต๊ะ พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องลายคราม การเสวนา เรื่อง “แนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษตู้ลายทอง เหรียญที่ระลึกในรัชกาลสมเด็จพระปิยมหาราช และชุดเครื่องโต๊ะ” (จำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 40  คนที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า) ในวันที่ 23 ต.ค. เวลา 13.30-16.00 น. และการแสดงดนตรีจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในวันที่ 24  ต.ค. เวลา 14.00-16.00 น. โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร National Library of Thailand

               พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้สร้างอาคารถาวรวัตถุขึ้น เพื่อใช้เป็นอาคารประกอบเนื่องในการพระเมรุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เป็นสถานที่ตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนคร ซึ่งพัฒนามาเป็นหอสมุดแห่งชาติ กระทั่งพ.ศ. 2540  ได้ปรับปรุงอาคารถาวรวัตถุเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาถาวรวัตถุสถานแห่งนี้

             ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ตู้ลายทอง” และ “เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานความสุขและความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติไทยอเนกประการ อีกทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ เผยแพร่ภูมิปัญญางานช่างไทย รวมถึงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองจากเหรียญที่ระลึกอันเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต

            นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เต็มยศจอมพล ขนาดเท่าพระองค์จริง พิมพ์จำลองจากพระบรมรูปหล่อสำริดในปราสาทพระเทพบิดรมาประดิษฐานให้สักการะ โดยพระบรมรูปองค์นี้เคยประดิษฐานในบุษบกมุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับให้ราษฎรสดับปกรณ์อุทิศถวายพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณในงานพระบรมศพ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"