สนช.เคาะแค่ 5 กกต. 'สมชาย-พีระศักดิ์' ฝันสลาย!


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.ค.61 - เมื่อเวลา 11.15 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่1 เป็นประธานการประชุม มีการประชุมลับเพื่อพิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) จำนวน 7 คน ตามรายงานของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) สามัญฯ ได้แก่ 1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 4.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และ 5.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

ต่อมาเวลา 13.10 น. ได้กลับมาเปิดประชุมอย่างเปิดเผย และให้สมาชิกสนช.ลงคะแนนโดยกากบัตรเข้าคูหา กระทั่งเวลา น. ประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนน ดังนี้ สำหรับผู้ได้รับการเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกกต. จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นายสันทัด ได้คะแนน 178 ต่อ 20 งดออกเสียง 3 เสียง 2.นายอิทธิพร ได้คะแนน 186 ต่อ 10 งดออกเสียง 5 เสียง  3.นายธวัชชัย ได้คะแนน 184 ต่อ 12 งดออกเสียง 5 เสียง 4.นายฉัตรไชย ได้คะแนน 184 ต่อ 11 งดออกเสียง 6 เสียง และ5.นายปกรณ์ ได้คะแนน 185 ต่อ 10 งดออกเสียง 6 เสียง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกกต. จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายพีระศักดิ์ ได้คะแนน 28 ต่อ 168 งดออกเสียง 5 เสียง และ2.นายสมชาย ได้คะแนน 3 ต่อ 193 งดออกเสียง 5 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมลับ พบว่า นายสมชาย และนายพีระศักดิ์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจาก นายสมชาย มีคดีในศาลและป.ป.ช. กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขณะที่นายพีระศักดิ์นั้น สมาชิกสนช.ส่วนใหญ่กังวลถึงความเป็นกลางทางการเมือง.


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก