สนช.เคาะแค่ 5 กกต. 'สมชาย-พีระศักดิ์' ฝันสลาย!


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.ค.61 - เมื่อเวลา 11.15 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่1 เป็นประธานการประชุม มีการประชุมลับเพื่อพิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) จำนวน 7 คน ตามรายงานของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) สามัญฯ ได้แก่ 1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 4.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และ 5.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

ต่อมาเวลา 13.10 น. ได้กลับมาเปิดประชุมอย่างเปิดเผย และให้สมาชิกสนช.ลงคะแนนโดยกากบัตรเข้าคูหา กระทั่งเวลา น. ประธานที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนน ดังนี้ สำหรับผู้ได้รับการเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกกต. จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นายสันทัด ได้คะแนน 178 ต่อ 20 งดออกเสียง 3 เสียง 2.นายอิทธิพร ได้คะแนน 186 ต่อ 10 งดออกเสียง 5 เสียง  3.นายธวัชชัย ได้คะแนน 184 ต่อ 12 งดออกเสียง 5 เสียง 4.นายฉัตรไชย ได้คะแนน 184 ต่อ 11 งดออกเสียง 6 เสียง และ5.นายปกรณ์ ได้คะแนน 185 ต่อ 10 งดออกเสียง 6 เสียง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกกต. จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายพีระศักดิ์ ได้คะแนน 28 ต่อ 168 งดออกเสียง 5 เสียง และ2.นายสมชาย ได้คะแนน 3 ต่อ 193 งดออกเสียง 5 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมลับ พบว่า นายสมชาย และนายพีระศักดิ์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจาก นายสมชาย มีคดีในศาลและป.ป.ช. กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขณะที่นายพีระศักดิ์นั้น สมาชิกสนช.ส่วนใหญ่กังวลถึงความเป็นกลางทางการเมือง.


ปิยบุตร...... บ่อยครั้งนะ ที่เจ้าเลอะเลือน และเหลี่ยมเล่ห์ ศุกร์ ๒๑ กุมภา ศาลฯ จะวินิจฉัยคดีพรรคกู้เงิน พวกเจ้าก็พล่านจนหัวก่าย ถ้ามีหางก็คงพันกัน

พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'