'มหาเถรสมาคม'ยุคสุญญากาศ


เพิ่มเพื่อน    

']

ที่มาภาพเฟซบุ๊กสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

15 ก.ค.2561 – จากกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการประชุมครั้งที่ 41/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ 3 วาระรวดด้วยคะแนนเสียง 217 เสียงในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ์ (ฉบับที่... ) พ.ศ.... ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้นำเสนอนั้น โดยขณะนี้รอเพียงการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลประกาศใช้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น

ทำให้มหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักในกฎหมายดังกล่าวในประชุมครั้งล่าสุดได้ทำใจและยอมรับฏฏยดุษฎีแล้ว โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งที่ 19 ในปี 2561 ได้ใช้เวลาประชุมเพียง 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการประชุมที่สั้นที่สุด โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการ มส.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานการประชุม มส. 

นอกจากนั้นภายหลังการประชุม มส.เสร็จสิ้นแล้ว ยังได้มีการปิดป้ายประกาศปิดห้องประชุม โดยเลื่อนใช้ออกไปเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะปกติแต่ละเดือนจะมีการประชุม มส.เดือนละ 3 ครั้ง  คือทุกวันที่ 10 วันที่ 20 และวันที่ 30 ซึ่งถ้าวันใดตรงกับวันเสาร์ก็เลื่อนเข้ามาเป็นวันศุกร์ ถ้าตรงกับวันอาทิตย์ ก็เลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์ ส่วนวันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 15 ค่ำ (หรือวันแรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด) และวันปักขคณนา ก็เลื่อนการประชุมเช่นเดียวกัน แต่การเลื่อนจะไม่เคยเกิน 1 ครั้ง

ดังนั้นการเลื่อนครั้งนี้ 3 วาระ เท่ากับ มส.ยอมรับชาตะกรรมการถูกเซตซีโรแล้ว โดยกำลังรอกฎหมายใหม่ใช้บังคับ เท่ากับการประชุมเมื่อวันที่ 10 ก.ค.นี้ถือเป็นการประชุมกรรมการ มส.อำลาครั้งสุดท้าย ก่อนจะรอรายชื่อกรรมการ มส.ชุดใหม่ที่คาดว่าจะประกาศออกมาหลังกฎหมายใหม่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไม่นานเช่นกัน
 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"