ซูเปอร์โพลเผยประชาชน 90% ยังไม่เข้าใจ ไพรมารีโหวต


เพิ่มเพื่อน    

ซูเปอร์โพล เผยอยากให้มีเลือกตั้งต้นปีหน้า แจง 90% รู้สึกสับสนไพรมารีโหวต  ระบุ ส.ส.ที่ดี ต้องเข้าถึงประชาชน

นายนพดล  กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อ การเลือกตั้งและคุณสมบัติของ ส.ส.ที่ดี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,147 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 ระบุการเลือกตั้งเป็นเรื่องจำเป็น ในขณะที่ร้อยละ 18.1 ระบุไม่จำเป็น เมื่อถามถึงความเหมาะสมของช่วงวันเลือกตั้ง พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.8 ระบุ การเลือกตั้งเหมาะสมช่วงต้นปีหน้า รองลงมาคือร้อยละ 30.1 ระบุ การเลือกตั้งเหมาะสมช่วงกลางปีหน้า และร้อยละ 15.1 ระบุ การเลือกตั้งเหมาะสมช่วงปลายปี

ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.3 ยังไม่เข้าใจวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบใหม่ หรือ ไพรมารีโหวต ในขณะที่ร้อยละ 9.7 เข้าใจแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง คุณลักษณะของ ส.ส.ที่ดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.8 ระบุเข้าถึงประชาชน แก้ปัญหาชาวบ้านได้ดี รองลงมาคือร้อยละ 64.9 ระบุ ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 61.1 ระบุช่วยทำบ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 58.3 ระบุคลุกคลีเป็นกันเองกับชาวบ้าน ร้อยละ 57.4 รักประชาธิปไตย ร้อยละ 52.7 กล้าตัดสินใจ ร้อยละ 50.9 มีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 46.3 เป็นคนทันสมัย และร้อยละ 12.6 ระบุ อื่นๆ เช่น มีนโยบายใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น พัฒนาชุมชน มีชื่อเสียง เป็นต้น

การเลือกตั้ง เป็นเรื่องจำเป็น
1 การเลือกตั้ง    เป็นเรื่องจำเป็น      81.9
2 การเลือกตั้ง    ไม่ใช่เรื่องจำเป็น    18.1

ความเหมาะสมของช่วงวันเลือกตั้ง
1   การเลือกตั้ง เหมาะสม ช่วงต้นปีหน้า                       54.8
2   การเลือกตั้ง เหมาะสม ช่วงกลางปีหน้า                    30.1
3   การเลือกตั้ง เหมาะสม ช่วงปลายปีหน้า                    15.1

ความเข้าใจวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบใหม่ หรือ ไพรมารีโหวต
1    ยังไม่เข้าใจ    90.3
2    เข้าใจแล้ว       9.7


คุณลักษณะของ ส.ส. ที่ดี
1    เข้าถึงประชาชน แก้ปัญหาชาวบ้านได้            66.8
2    ซื่อสัตย์สุจริต                                           64.9
3    ช่วยทำบ้านเมืองสงบสุข                             61.1
4    คลุกคลีเป็นกันเองกับชาวบ้าน                      58.3
5    รักประชาธิปไตย                                       57.4
6    กล้าตัดสินใจ                                           52.7
7    มีวิสัยทัศน์                                              50.9
8    เป็นคนทันสมัย                                         46.3
9    อื่นๆ เช่น มีนโยบายใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น พัฒนาชุมชน มีชื่อเสียง เป็นต้น    12.6


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"