มท.1โวลั่นไทยนิยมยั่งยืนปลดล็อกความเหลื่อมล้ำได้แน่!


เพิ่มเพื่อน    

17 ส.ค.61 - พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. ต้องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง โดยมีความคืบหน้าไปมากเพราะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วกว่า กว่า  8,781 แห่งในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ รัฐบาลต้องการแก้ไขความยากจนให้ประชาชนแบบยั่งยืนให้สำเร็จจึงเร่งทำงานเต็มที่ทุกฝ่าย

รมว.มหาดไทย กล่าวต่อว่า   โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่กำลังดำเนินการและคาดว่าจะประสบควาสำเร็จ คือโครงการ  “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”  ที่ต้องการให้ประชาชนทั่วประเทศ ลงไปท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ผ่านแห่ลงท่องเที่ยว ภูมิปัญญาต่างๆ  และรับบริการนวด พักอาศัย กิจกรรม D.I.Y    ชิมอาหารถิ่น  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ 

 “ตั้งเป้าทำรายได้จากการท่องเที่ยวทะลุเป้าหมายแบบก้าวกระโดดปีละ 2 – 3  แสนล้านบาท และได้ทุ่มงบกลางปี 61 กว่า 8,344 ล้านบาท เป็นการนำร่องแผนการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ในพื้นที่ 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชนและพัฒนาสินค้าอยู่ดีกินดีอีก 64,570 ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและสามารถจำหน่ายได้ และ มั่นใจว่าจะช่วยปลดล็อกความเหลื่อมล้ำทั่วไปไทยได้” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว