ธพส. จ่อเสนอ ครม. ลุยสร้างศูนย์ราชการโซนซีฟุ้งถูกจับจองเต็มก่อนสร้าง


เพิ่มเพื่อน    

ธพส. จ่อเสนอ ครม. ไฟเขียวโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการโซนซี วงเงินลงทุน 3 หมื่นล้านบาท ฟุ้งเนื้อหอม 13 ส่วนราชการสนใจเช่าเต็มพื้นที่

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เปิดเผยว่า ธพส. ได้เสนอแผนลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการโซนซี อาคารสูง 11 ชั้น วงเงินก่อสร้าง 3 หมื่นล้านบาท พื้นที่ 6.7 แสนตารางเมตร  ให้กรมธนารักษ์พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เห็นชอบเร็ว ๆ นี้ หาก ครม. เห็นชอบในเดือนหน้า คาดว่าจะเปิดให้เอกชนเข้าประมูลเพื่อประกวดราคาก่อสร้างได้ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 2561 โดยจะเริ่มให้เอกชนเข้าประมูลเพื่อทำส่วนฐานรากก่อน 

สำหรับแหล่งเงินที่ใช้ในการทำโครงการนี้  คาดว่าจะใช้หลายรูปแบบ โดยในระยะแรกจะใช้วิธีการกู้เงินระยะสั้น เพื่อลงทุนในส่วนโครงสร้างก่อน แล้วจึงพิจารณากู้เงินระยะยาว หรืออาจใช้วิธีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  (ซีเคียวริไทเซชั่น) ซึ่ง ธพส. ได้มีการหารือกับทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มาโดยตลอด

“ไม่ต้องการกู้เงินทั้งก้อนเอามากองไว้ เพราะแผนก่อสร้างใช้เวลา 3 – 4 ปี ดังนั้นในช่วงแรกอาจจะกู้เงินระยะสั้นมาลงทุนก่อน และค่อยกู้เงินยาวมาใช้ในช่วงหลัง ส่วนวิธีการทำซีเคียวริไทเซชั่น เป็นการกู้แบบระยะยาวทำให้ต้นทุนสูงกว่าแบบอื่นซึ่งจะใช้เมื่อเห็นว่าสมควร และแม้ว่าผมจะไม่อยู่เชื่อว่าทีมบริหารจะสามารถจัดการเรื่องแหล่งเงินทุนต่อได้” นายสุเมธ กล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของการสำรวจความเห็นของส่วนราชการ พบว่ามีส่วนราชการเสนอขอเช่าใช้พื้นที่โซนซีแล้ว 13 หน่วยงานซึ่งเต็มพื้นที่แล้ว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ที่ผ่านมา ครม. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้เห็นชอบกรอบดำเนินงาน และวงเงินลงทุน ศูนย์ราชการโซนซีแล้วจำนวน 3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง จำนวน 2.3 หมื่นล้านบาท และบริหารจัดการอื่นๆ อีก 7 พันล้านบาท โดย ธพส.เป็นผู้ ระดมทุนค่าก่อสร้าง และบริหารโครงการทั้งหมด  คาดว่าโครงการจะสร้างเสร็จในปลายปี 2564