ตายในสนามรบคือวีรบุรุษ


   

    ก็....กลยุทธ์ของทหารเขาล่ะ!
    บางครั้ง บางสถานการณ์ ต้องทำตัวให้เล็กลงบ้าง
    เรื่องนาฬิกาเพื่อน ไงซะ...ไม่มีทางสลัดให้พ้นได้ 
    สลัดไม่ได้ แต่ลากยาวได้ 
    ทำให้สังคมเห็นว่ากระบวนการตรวจสอบกำลังเดินอยู่ อย่างน้อยก็ลดกระแสเดือดดาลนายพลโรเล็กซ์ลงได้บ้าง
    ครับ...วานนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  นอกจากพยายามทำให้เรื่องราวมันลดความร้อนแรงลง 
    พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ขอถอนตัวจากคดี เพื่อความโปร่งใส ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ เพราะท่านไม่ควรเข้ามาใน ป.ป.ช.ตั้งแต่แรก
    มาแล้วเกิดข้อครหาผลประโยชน์ทับซ้อนในอำนาจ มันก็เป็นปัญหาอย่างที่เห็น
    ซึ่งก็คือปัญหาเก่าๆ ของบ้านเมืองที่ไร้การปฏิรูป
    ประธาน ป.ป.ช.กับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ถูกมองว่าเป็นลูกน้องกับนายเก่า 
    แล้วจะสลัดข้อสงสัยองค์กรตรวจสอบถูกแทรกแซงได้อย่างไร
    ต้องอยู่ในสภาพนี้กันไปอีกพักใหญ่ 
    แต่.....อย่าเพิ่งด่า ป.ป.ช.ครับ!
    คดีแม้ว หมู หมา กา ไก่ ล้วนต้องใช้เวลาตรวจสอบ สอบสวน ใช่ว่ารับคำร้องปั๊บ จะฟันปุ๊บ แบบนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้อง 
    คดีแหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน ก็เช่นกัน คืบหน้านิดหน่อย 
    ที่จริงว่าจะเลิกคุยเรื่องนาฬิกา ปล่อยให้ว่ากันไปตามกรรม แต่มันอดไม่ได้ เห็นท่านเลขาฯ ป.ป.ช.แถลงข่าวแล้ว มันข้องใจ
    หลังจากถูกแฉไปถึงเรือนที่ ๒๕ ป.ป.ช.ก็บอกให้ "บิ๊กป้อม" ชี้แจงอีกรอบ
    เป็นครั้งที่ ๓ 
    นี่ถ้าเพิ่มเป็น ๓๐ เรือน ก็คงต้องชี้แจงเป็นคำรบที่ ๔ ซินะ!
    เอาแค่เบื้องต้นตามนี้ มันสะท้อนให้เห็นความจริงบางอย่างเช่นกัน 
    ยืมเขามากี่เรือนทำไมไม่แจกแจงไปคราวเดียว เพราะตัวเองรู้อยู่ 
    แต่ละเรือนไม่ใช่บาทสองบาท ยืมมั่วคงไม่ได้
    หรือยืมเยอะจนจำไม่ได้ 
    ยืมเยอะจนจำไม่ได้นี่ก็แปลก 
    แต่ที่มากกว่าแปลกคือ....
    มันมีคนแบบนี้จริงหรือ?
    นี่...ถามในฐานะมนุษย์ขี้เหม็น คนที่ชอบอะไรบางอย่างถึงขั้นคลั่งไคล้ จะมีสักกี่คนที่ไม่มีสิ่งนั้นไว้ในครอบครองเลย 
    เอาแต่ยืมเพื่อนตลอด มันผิดธรรมชาติ
    เรือนร้อยเรือนพันไม่ใส่ ใส่ไม่เป็น 
    ต้องเรือนแสนเรือนล้านเท่านั้นถึงจะยืมใส่  
    ย้ำอีกที ในโลกใบนี้ จะมีคนแบบนี้สักกี่คน 
    ไปดู "วรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช." แถลงข่าวซะหน่อย 
    "ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลเท็จจริงเป็นอย่างไร มี ๒๕ เรือนจริงหรือไม่ หรืออาจเป็นภาพซ้ำ ความจริงแล้วอาจมีแค่ ๑๕  เรือนก็ได้ และต้องตรวจสอบว่าเป็นนาฬิกาของใคร ใครเป็นเจ้าของ"
    “คิดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสักพัก เพราะต้องตรวจสอบนาฬิกาทั้ง ๒๕ เรือน คาดว่าถ้ารวบรวมข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยข้อเท็จจริงยุติตามแผน จะสามารถสรุปได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้” 
    "หากนาฬิกาเป็นของบุคคลอื่น พล.อ.ประวิตรไม่ต้องแสดง เพราะจะต้องแสดงเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของตัวเอง และคู่สมรส พร้อมบุตร" 
    ใช่...เป็นของคนอื่นจะแสดงทำไม แต่ ป.ป.ช.ควรมีทัศนะในฐานะองค์กรตรวจสอบที่รอบด้านกว่านี้   อย่าเลือกพูดให้ชัดเฉพาะบางประเด็น 
    แล้วปล่อยให้บางประเด็นคลุมเครือต่อไป
    ก็ทุบโต๊ะไว้ล่วงหน้า สิ้นกุมภาพันธ์ ป.ป.ช.จะขยายเวลาตรวจสอบออกไปอีก 
    มีเหตุผลครับ!
    บริษัทนาฬิกาชี้แจงมาไม่ครบ ก็คล้ายกับสินบนโรลส์-รอยซ์ ให้เอกสารหลักฐานตามที่ขอไปไม่ครบ      ลากยาวกันไป....
    ตามท้องเรื่องนาฬิกาเพื่อน มันมีหลายประเด็นขัดความรู้สึกของประชาชน แต่กลับไม่มีการตอบสนองจากรัฐบาล
    แม้กระทั่งการแถลงข่าวของ ป.ป.ช.วานนี้ นายกรัฐมนตรียังรู้ก่อนกรรมการ ป.ป.ช.บางคนเสียอีก  ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
    ท่ามกลางเสียงเตือนว่าอย่างน้อยให้พักงาน "บิ๊กป้อม" เสีย เพื่อเคลียร์นาฬิกาให้จบก่อน แต่เสียงที่ว่าไปไม่ถึงหู "ลุงตู่" 
    สดๆ ร้อนๆ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑-๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
    กรรมการชุดนี้มีหน้าที่ทำอะไร?
    เบื้องต้นคือไปขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    รวมทั้งยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ
    คณะกรรมการมีใครบ้าง เยอะครับ 
    มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
    ส่วนรองประธานก็เรียงตามลำดับไหล่ 
    "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองประธานเบอร์ ๑ 
    มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนงาน โครงการของส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ 
    สนับสนุนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ฯลฯ
    โดยสรุปคือ นี่คือ "กรรมการไทยนิยม"
    แน่นอนครับ "บิ๊กป้อม" คนเดียวกำหนดทิศทางอะไรไม่ได้
    แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นายกฯ ไม่อยู่ ไม่ว่าง "บิ๊กป้อม" ก็นั่งหัวโต๊ะ 
    เมื่อ "บิ๊กป้อม" มาเป็นโลโก้ "ไทยนิยม" จะเกิดอะไรขึ้น
    ที่จริงไม่มีใครรังเกียจรังงอน "บิ๊กป้อม" หรอกครับ ถ้าไม่มีกรณีนาฬิกาเพื่อน 
    ก็ดูซิครับ....
    "ป้อมเรือดำน้ำ" 
    "ป้อมรถถัง" 
    ถึงจะมีคนด่า แต่ส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยก็เงียบไป 
    แต่ "ป้อมนาฬิกา" มันไม่ได้เป็นแบบนั้น 
    ที่ผู้คนออกมาแหกปากบอก ให้ "บิ๊กป้อม" สละเรือ เพื่อ คสช.ส่วนรวมได้อยู่แก้ปัญหาชาติต่อ อย่าคิดว่านั่นคือพวกจ้องล้มรัฐบาล
    ต้องแยกให้ออก!
    การตรวจสอบไม่ว่าฝ่ายไหน ต้องถูกตรวจสอบเท่าเทียมกัน ฝ่ายแม้ว ฝ่ายมาร์ค ฝ่าย คสช. ต้องเสมอกัน
    ไม่ใช่เชียร์ฝ่ายไหน ก็ไม่อยากให้ฝ่ายตัวเองถูกตรวจสอบ แบบนั้นมันไปไม่ได้แน่ 
    นักการเมือง ๔.๐ ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ถ้าไม่มีความรับผิดชอบ นักการเมือง ๐.๐ ก็ยังเป็นไม่ได้    
    ก็นึกภาพไม่ออกว่า "บิ๊กป้อม" จะหามไทยนิยมไปได้อย่างไร ในขณะที่ขา ๒ ข้างยังพันด้วยนาฬิกาเพื่อน แบบนี้ 
    เท่าที่รู้มา มีความพยายามที่จะให้ออกมาในรูป ยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่ จึงไม่ต้องแสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินตามที่ เลขาฯ ป.ป.ช. แถลงเอาไว้จริงๆ
    มีความพยายามรวบรวมที่มาของนาฬิกาแต่ละเรือน ที่หามาไม่ได้ก็อ้างเจ้าของเสียชีวิตแล้ว ติดตามไม่ได้ สุดท้ายก็ยกประโยชน์ให้จำเลย 
    มันจะออกมาแบบนั้น ไม่มีพลิกเป็นอย่างอื่น 
    ก็อยู่ที่สังคมไทยจะยอมรับหรือไม่ 
    แต่ในทางการเมือง "บิ๊กป้อม" คือตัวถ่วงของรัฐบาล คสช.
    และถ้า "ลุงตู่" ไปเป็นนายกฯ คนนอก ก็น่ากังวลแทนจริงๆ
    เพราะแม้ ป.ป.ช.ทำให้จบเรื่องไปแล้ว แต่เรื่องนาฬิกาเพื่อนยังไม่จบแน่นอน 
    หาก "ลุงตู่" ยังสลัดไม่พ้น แล้วยังใช้งาน "บิ๊กป้อม" อีก บอกได้คำเดียว สภาผู้แทนฯ ต่างจากสภาสนช.ราวฝ่ามือกับหลังตีน 
    ฉะนั้นมองการเมืองไกลไปอีก ๑-๒ ปี หาก คสช.ยังเล่นการเมือง นาฬิกาเพื่อนก็ยังคงอยู่กวนใจต่อไป 
    ตัดฉากไปที่สำนักงานอัยการสูงสุด วานนี้ แกนนำ กปปส.เข้ารายงานตัวฟังคำสั่งคดีกบฏ เพื่อส่งฟ้องต่อศาลอาญา
    ก็ต้องยอมรับจุดหนึ่งว่า กปปส.ทำให้เกิดกระแสปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง แม้สุดท้ายยากที่จะเกิด แต่กปปส.ทำบางอย่างสำเร็จไปแล้วนั่นคือ 
    สังคมตื่นตัวกับการปฏิรูปประเทศ! 
    สงครามย่อมมีการบาดเจ็บล้มตาย แกนนำ กปปส.มีคดียาวเป็นหางว่าว ทั้งกบฏ ก่อการร้าย โทษตายก็หลายคน 
    ทหารตายในสงครามจะได้รับการยกย่องเชิดชูจากคนรุ่นหลังในฐานะวีรบุรุษ  
    แต่แม่ทัพที่เอาแต่หลบซ่อน ไร้ความกล้าหาญ ไม่ยอมรับความจริง  
    อนาคตมีแต่เสียงสาปแช่งไล่หลัง.
                                ผักกาดหอม


ก็อย่างที่ว่า..........!ส่งกากนักศึกษา เล่นบท "อยากเลือกตั้ง" แหกกฎเพื่อให้ตำรวจจับจับเพื่อ "สร้างเงื่อนไข"ให้พวก "ตัวการหลังฉาก" ยกเป็นความสมเหตุ-สมผลด้านสิทธิเสรีภาพ

เอามันซะบ้าง 'เผื่อสำนึก'
'ธรรมศาสตร์กับศิษย์ประสาท'
หน้าที่ 'เจ้าภาพ' ฉลอง ๔ ปี
'ด้วยห่วงไฟชอร์ต สส.ตาย'
ว่าด้วย "มืดมนและอันตราย"
'บวชซ่อนชั่ว-บวชศรัทธา'?