'แม่ทัพภาค1' คนใหม่ ลั่นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต


เพิ่มเพื่อน    

 

“ณรงค์พันธ์” รับมอบหน้าที่ มทภ.1 ระบุ ลั่นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต พร้อมเป็นหลักรักษาความมั่นคง  ในฐานะหน่วยที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ไว้วางพระราชหฤทัย

 

1 ต.ค.61- เมื่อเวลา 8.30 น. ที่ลานเอนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1  (บก.ทภ.1) ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่าง พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.)  ให้ พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1( มทภ.1) คนใหม่  

พล.อ.กู้เกียรติ  กล่าวระหว่างส่งมอบหน้าที่ว่า ขอขอบคุณกำลังพลทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดระยะเวลา 34 ปี ที่ตนเองได้รับราชการใน ทภ.1 จนเกิดความรักความผูกพันกับกำลังพล และหน่วย ได้เห็นถึงความจริงใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะดำรงอยู่ในจิตใจตลอดไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ ทภ.1 ยังดำเนินต่อไป จึงขอให้กำลังพลทุกนายมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีเช่นนี้ตลอดไป

“ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพภาคที่1 มาอย่างยาวนาน และดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพภาคที่ 1 มาตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ 1รักษาพระองค์  รองแม่ทัพภาคที่1 จึงมีความมั่นใจกองทัพภาคที่ 1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และเป็นหลักของกองทัพบก ในการปกป้อง ป้องกัน รักษาซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติ ความมั่นคงของประเทศ และ ราชบัลลังก์ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ” พล.อ.กู้เกียรติ กล่าว   

ด้าน  พล.ท.ณรงค์พันธ์ กล่าวภายหลังรับมอบธง มทภ.1ว่า ขอพร้อมรับหน้าที่นี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ทภ.1 เป็นหน่วยทหารที่ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดตั้งขึ้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร ที่มีหน้าที่ในการปกปักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธา ของพี่น้องประชาชน ตนเองจะยึดถือแนวทางและการปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชา และ ผช.ผบ.ทบ.ในอันที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต และพร้อมจะเป็นหลักในการรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช อธิปไตยของชาติตลอดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 7.30 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เดินทางมาทำงานในตำแหน่ง ผบ.ทบ.เป็นวันแรก โดยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน บก.ทบ. เช่น พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าหอประชุมกิตติจร  และ ศาลพระภูมิ ด้านทางเข้าประตู บก.ทบ. เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งเป็นการทำพิธีสักการะส่วนตัว  ลงจากรถยนต์ส่วนตัวมาเพียงคนเดียว  ไม่มีผู้ติดตาม จากนั้นได้เข้าประชุม สำนักงานเลขาธิการ คสช.
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"