โฆษกกอ.รมน. แจงนายกฯตั้ง'บิ๊กเล็ก'เป็นผช.ผอ.รมน


   

5 ต.ค.61 - พล.ต.ธนาธิป   สว่างแสง  โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยภาย  พล.อ. ประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้มีคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 748/2561ตั้งพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผช.ผอ.รมน)ว่า

สำหรับการแต่งตั้ง ผช.ผอ.รมน. ในครั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์    จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. มีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเมื่อเกิดผลกระทบขึ้น จึงต้องการให้มีการบริหารจัดการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ ประชาชนอยู่ดี กินดี อย่างมีความสุขจึงมีดำริเพื่อให้เป็นการแบ่งเบางานในความรับผิดชอบ  และเพื่อให้ กอ.รมน. สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมในทุกมิติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นในบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. ในการบูรณาการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชน อยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ  และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอีกด้วย  

พล.ต. ธนาธิป กล่าวว่า  สำหรับการทำหน้าที่ของ ผช.ผอ.รมน. นั้นขอยืนยันว่าจะไม่ไปซ้ำซ้อนกับ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. อย่างแน่นอน โดยในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการแต่งตั้ง ผช.ผอ.รมน. มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้วเช่นกัน  ดังนั้นการที่มี ผช.ผอ.รมน. นั้นจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมในทุกมิติโดยยึดประเทศชาติ และประชาชนเป็นศูนย์กลาง


จำกันไว้ง่ายๆ นะ...........ปี ๒๕๖๒ นี้วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ตรงกับวันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน เป็นวัน "เข้าพรรษา"และวัน/เดือน/ปี เดียวกันนี้

ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'