โฆษกกอ.รมน. แจงนายกฯตั้ง'บิ๊กเล็ก'เป็นผช.ผอ.รมน


   

5 ต.ค.61 - พล.ต.ธนาธิป   สว่างแสง  โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยภาย  พล.อ. ประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้มีคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 748/2561ตั้งพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผช.ผอ.รมน)ว่า

สำหรับการแต่งตั้ง ผช.ผอ.รมน. ในครั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์    จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. มีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเมื่อเกิดผลกระทบขึ้น จึงต้องการให้มีการบริหารจัดการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ ประชาชนอยู่ดี กินดี อย่างมีความสุขจึงมีดำริเพื่อให้เป็นการแบ่งเบางานในความรับผิดชอบ  และเพื่อให้ กอ.รมน. สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมในทุกมิติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นในบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. ในการบูรณาการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชน อยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ  และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอีกด้วย  

พล.ต. ธนาธิป กล่าวว่า  สำหรับการทำหน้าที่ของ ผช.ผอ.รมน. นั้นขอยืนยันว่าจะไม่ไปซ้ำซ้อนกับ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. อย่างแน่นอน โดยในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการแต่งตั้ง ผช.ผอ.รมน. มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้วเช่นกัน  ดังนั้นการที่มี ผช.ผอ.รมน. นั้นจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมในทุกมิติโดยยึดประเทศชาติ และประชาชนเป็นศูนย์กลาง


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"