โฆษกกอ.รมน. แจงนายกฯตั้ง'บิ๊กเล็ก'เป็นผช.ผอ.รมน


   

5 ต.ค.61 - พล.ต.ธนาธิป   สว่างแสง  โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยภาย  พล.อ. ประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ได้มีคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ 748/2561ตั้งพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผช.ผอ.รมน)ว่า

สำหรับการแต่งตั้ง ผช.ผอ.รมน. ในครั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์    จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. มีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเมื่อเกิดผลกระทบขึ้น จึงต้องการให้มีการบริหารจัดการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ ประชาชนอยู่ดี กินดี อย่างมีความสุขจึงมีดำริเพื่อให้เป็นการแบ่งเบางานในความรับผิดชอบ  และเพื่อให้ กอ.รมน. สามารถดำเนินงานได้ครอบคลุมในทุกมิติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นในบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. ในการบูรณาการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชน อยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ  และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอีกด้วย  

พล.ต. ธนาธิป กล่าวว่า  สำหรับการทำหน้าที่ของ ผช.ผอ.รมน. นั้นขอยืนยันว่าจะไม่ไปซ้ำซ้อนกับ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. อย่างแน่นอน โดยในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการแต่งตั้ง ผช.ผอ.รมน. มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้วเช่นกัน  ดังนั้นการที่มี ผช.ผอ.รมน. นั้นจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมในทุกมิติโดยยึดประเทศชาติ และประชาชนเป็นศูนย์กลาง


๘ มกรา.....Where are you?แค่ตอบคำถามนี้ "คำถามเดียว" ธนาธรก็เจ๊กอั๊กถูกปิยบุตร ซิ่ง "รถตู้เหาะ" เทกระจาดทับอีกที วานซืน"แบนแต๊ดแต๋" คา easy pass เลย!    .....ทั้งคู่!

รถเหาะ 'เจาะเวลา' ปิยบุตร
โชคดีที่เป็น 'รัฐบาลทหาร'
รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร