ตามรอยประวัติศาสตร์ เลือกซื้อสินค้า OTOP และชมนวัตวิถี อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


   

 

อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดสระแก้ว  มีคำขวัญประจำอำเภอ  ดังนี้  “ปราสาทห้วยพะใย  น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง  สักการะองค์นเรศวรเจ้า  ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี   แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม  พันธ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ”   ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ได้แก่  ปราสารทบ้านน้อย  เขื่อนพระปรง  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร  และวัดนครธรรม

ปราสาทบ้านน้อย  ตั้งอยู่หมู่ 4  บ้านห้วยพะใย  ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ปราสาทบ้านน้อยเป็นปราสาทขนาดใหญ่ซึ่งมีฐานก่อด้วยศิลาแลง  ผนังก่อด้วยอิฐ   ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีทางเข้าทางเดียว  และมีบรรณาลัยหรือห้องสมุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงมาทางด้านใต้เล็กน้อย  ปราสาทมีกำแพง 2 ชั้น  และมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่นอกกำแพงชั้นนอก  ปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใยมีลักษณะเป็นอโรคยาศาล  ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการรักษาโรคสำหรับกษัตริย์และประชาชนในสมัยโบราณ  โดยพบทับหลังทำด้วยหินทราย  และเครื่องประกอบราชยานคานหามสมัยบายน  

เขื่อนพระปรง  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา  ห่างจากตัวอำเภอวัฒนานคร  35 กิโลเมตร  การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542  โดยกั้นลำน้ำพระปรงไว้ในที่ลุ่มสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานไปยังพื้นที่การเกษตร  ได้แก่  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 6  ตำบลช่องกุ่ม  และบ้านท่าช้าง  ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร  ต้นน้ำห้วยพระปรงเกิดจากภูเขาห้วยชันและภูเขียวในอำเภอวัฒนานคร  บริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากระบาก มีพื้นที่รวม 9,380 ไร่  นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลดูนกน้ำ  ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม  เสน่ห์ของการเที่ยวเขื่อนพระปรงคือ  การล่องเรือ  การล่องแพ  การตกปลา  และการเดินป่ารอบแนวเขื่อนเพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติ  ดูนกป่า  นกทุ่ง  และนกน้ำ  

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตั้งอยู่ในสวนเฉลิมพระเกียรติที่มีพื้นที่ 720 ไร่  อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถทรงยืน  พระหัตถ์ขวาชูดาบเหนือพระเศียร  แสดงพระราชอำนาจในการปกป้องพสกนิกรของพระองค์  ชาววัฒนานครร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2537  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งที่พระองค์โปรดให้รวมพลไปตั้งค่ายที่ ตำบลทำนบ  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอำเภอวัฒนานครในปัจจุบัน  เพื่อปราบพระยาละแวกแห่งกัมพูชาที่เป็นกบฏต่อกรุงศรีอยุธยา

วัดนครธรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านสระลพ  ตำบลวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2430  ในสมัยรัชกาลที่ 5  นอกจากวัดแห่งนี้มีวิหารที่สวยงามน่าชมแล้ว  ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  และหลวงพ่อขาว  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา   โดยทางอำเภอวัฒนานครจัดให้มีงานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุและงานนมัสการหลวงพ่อขาว  ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์  เป็นประจำทุกปี  

เที่ยว 5 หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  ลัดเลาะชมธรรมชาติ  ซึมซับวิถีชีวิตของชุมชน

​เมื่อท่องเที่ยวไปยังสถานที่น่าสนใจของอำเภอวัฒนานครเรียบร้อยแล้ว  ผู้เขียนขอแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวนวัตวิถีของ อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่น่าสนใจให้เลือกซื้อมากมาย  ดังต่อไปนี้

1. บ้านใหม่ไทยพัฒนา  ตั้งอยู่ใน  ตำบลวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร  มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาช้านานคือ  ผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนา  ผ้าทอของที่นี่มีความละเอียดปราณีต  สีสันสวยงาม  และมีคุณภาพดี  เมื่อปี พ.ศ. 2527  ชาวบ้านได้นำผ้าไหมทอมือไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรในคราวนั้น  พระองค์ทรงสนพระทัยและได้รับสั่งให้การสนับสนุนชาวบ้านในการผลิตผ้าไหมทอมือ  ต่อมา  ได้ถูกนำไปจำหน่าย  ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ  ปัจจุบัน  คุณบุญสี  นาเก่า  เป็นประธานกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านใหม่ไทยพัฒนา  สอบถามได้ที่โทร. 047-787798  

2. บ้านภักดีแผ่นดิน  ตั้งอยู่หมู่ 8  ตำบลหนองหมากฝ้าย  อำเภอวัฒนานคร มีการเลี้ยงไหม  และการทอผ้า  โดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  เส้นไหมของที่นี่มีคุณภาพดี  ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย ได้แก่  เสื้อ  กระโปรง  ผ้าถุง  ผ้าคลุมไหล่  กระเป๋า  เป็นต้น  มีลวดลายและสีสันให้เลือกมากมายหลายแบบ สินค้าชนิดอื่นๆ  ได้แก่  ปลาร้า  ปลาส้ม  ขนมแปรรูป  ไม้กวาด  เป็นต้น  อาหารพื้นบ้านยอดนิยมของที่นี่คือ  แกงยอดหวายใส่ขนุนอ่อน

3. บ้านใหม่ศรีจำปาทอง  ตั้งอยู่หมู่ 3  ตำบลหนองหมากฝ้าย  อำเภอวัฒนานคร  มีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากไม้กฤษณาหรือต้นไม้หอม  ได้แก่  น้ำหอม  ธูป  ไม้แกะสลัก เป็นต้น  ความต้องการของตลาดส่วนใหญ่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา  สมุนไพร  และใช้เป็นส่วนผสมในน้ำหอมเพื่อให้มีกลิ่นติดทนนาน  ในแถบตะวันออกกลางมักนำไปจุดไว้ในครัวเรือนเพื่อทำให้มีกลิ่นหอมและเป็นเครื่องแสดงฐานะ  ถึงแม้ว่าจะมีการนำไม้กฤษณามาแปรรูปเป็นไม้แกะสลักต่างๆ  แต่คุณค่าที่แท้จริงของพืชชนิดนี้อยู่ที่น้ำมันกฤษณา  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  คุณพิเชษฐ์  ศรีคูณ  ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา  บ้านใหม่ศรีจำปาทอง  โทร. 098-8744252  ซึ่งทางกลุ่มยังรับซื้อไม้กฤษณาจากแหล่งอื่นๆเพื่อนำมาแปรรูปอีกด้วย  

​ก่อนจากบ้านใหม่ศรีจำปาทอง  ควรไปบูชาพระครูศีลคุณวัฒนาทร หรือหลวงปู่โหเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพุทธิสาร  ตำบลหนองหมากฝ้าย  วัดแห่งนี้ยังมีโบสถ์เก่าแก่อายุ 100 ปี ที่ได้รับการบูรณะไว้อย่างวิจิตรตามแบบดั้งเดิม 

4. บ้านห้วยชัน  ตั้งอยู่หมู่ 3  ตำบลช่องกุ่ม  อำเภอวัฒนานคร  มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  ได้แก่  ปลาร้า  ปลาจ่อม  และปลาส้มห้วยชัน  โดยมีคุณลักขณา  ศรีอ้วน  เป็นประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา  กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของบ้านห้วยชัน  คือ  การชมแปลงผักปลอดสารพิษทั้งในพื้นที่สาธารณะและตามบ้านเรือน  การชมกรรมวิธีการทำปลาส้มจากปลาชะโด  การล่องเรือชมธรรมชาติ การชมวิถีประมงพื้นบ้าน  และดูนกหายากในอ่างเก็บน้ำห้วยชัน  

5. บ้านทับประดู่  ตั้งอยู่หมู่ 10  ตำบลท่าเกวียน  อำเภอวัฒนานคร  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นสมุนไพรแปรรูป  ได้แก่  สบู่สมุนไพรขมิ้นชัน  สบู่น้ำผึ้ง  ยาหม่องสมุนไพร  เป็นต้น  โดยมี คุณกองสิน  ทองคำภา  เป็นประธานกลุ่ม  กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของบ้านทับประดู่  ได้แก่  การปั่นจักรยานชมธรรมชาติเลาะรอบขอบอ่างเก็บน้ำทับประดู่  การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การพักในโฮมสเตย์ชายทุ่ง  อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน  และก่อนเดินทางกลับควรเข้าไปไหว้พระขอพร  ณ  วัดทุ่งเจริญ


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ