วัยทำงานอดข้าวเช้า-ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงโรค


เพิ่มเพื่อน    

30 ต.ค.61- สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การใช้ชีวิตกับสุขภาวะคนวัยทำงาน กรณีศึกษาตัวอย่างคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 5,160 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 – 29 ต.ค. 2561 พบส่วนใหญ่ร้อยละ 58.7 ระบุไม่ได้กินข้าวเช้าทุกวัน ร้อยละ 41.3 ระบุกินข้าวเช้าทุกวัน และเมื่อสอบถามถึงการกินผลไม้ได้ตามเกณฑ์สุขภาพดีต่อวันหรือไม่ พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 49.9 กินผลไม้น้อยถึงไม่กินเลย ในขณะที่ร้อยละ 37.3 กินผลไม้ได้ตามเกณฑ์ปานกลาง และร้อยละ 12.8 กินผลไม้ได้มากถึง มากที่สุดต่อวัน

ถามถึงการกินผักตามเกณฑ์สุขภาพดีต่อวัน พบเกินครึ่งหรือร้อยละ 53.5 กินผักได้ตามเกณฑ์ปานกลาง ร้อยละ 38.6 กินผักน้อยถึงไม่กินเลย และร้อยละ 7.9 เท่านั้นที่กินผักได้มากถึงมากที่สุด นอกจากนี้ที่น่าพิจารณาคือ จำนวนมากหรือร้อยละ 45.1 ไม่ได้ออกกำลังกายเลยต่อวัน ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ออกกำลังกาย 1 – 2 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น มีเพียงร้อยละ 5.2 ที่ออกกำลังกายทุกวัน ที่น่าเป็นห่วงคือ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25.6 สูบบุหรี่ และร้อยละ 14.1 เคยสูบแต่เลิกแล้ว แต่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.3 ไม่เคยสูบบุหรี่ ในขณะที่ เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.0 ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ และที่น่าพิจารณาคือ ร้อยละ 52.1 พอใจต่อสุขภาวะตนเองระดับ ปานกลาง ในขณะที่ร้อยละ 37.9 พอใจมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 10.0 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลวิเคราะห์โมเดลที่ศึกษาตามกรอบวัดความสุขคนวัยทำงานของ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ครั้งนี้ พบคนวัยทำงานที่ไม่ออกกำลังกาย ไม่กินข้าวเช้า แต่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ไม่ทานผัก ไม่ทานผลไม้ จะทำให้ความสุขต่อสุขภาวะลดน้อยลง จึงเสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเข้าให้ถึงคนวัยทำงานทั้งในองค์กรและนอกระบบ เน้นให้คนหันมากินข้าวเช้า ออกกำลังกาย ลดการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าเบียร์ไวน์ที่เหมาะสมไม่อันตรายต่อสุขภาพและควรเพิ่มการทานผักผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อทำให้ความสุขต่อสุขภาวะของคนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'