รำลึก 250 ปี สถาปนากรุงธนบุรี แสดงโบราณวัตถุหาชมยากสมัยพระเจ้าตาก


   

เครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงธนบุรี โบราณวัตถุล้ำค่า หาชมได้ยาก 

 

     วันที่ 6 พ.ย.ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการ 250  ปี  กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร นิทรรศการพิเศษเนื่องในงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  ว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เพราะจะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของชาติไทยที่สมเด็จบูรพกษัตริย์และบรรพชนของเราได้เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งบ้านเมืองและสร้างสรรค์ความเจริญในด้านต่าง ๆ สืบมาตราบจนวันนี้ การที่ทุกหน่วยงานในกรมศิลปากรบูรณาการจัดนิทรรศการ “ 250  ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เยาวชนและผู้สนใจจะได้รับทราบ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  นิทรรศการครั้งนี้เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เนื่องในวาระครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีราชธานีของ   โดยกำหนดจัดขึ้นที่โถงกลาง อาคารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2562   

 

 ชวนชมนิทรรศการ “ 250 ปี  กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” โถลงกลาง อาคารสำนักหอสมุดแห่งชาติ  

 
    นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า  250  ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี นับเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลและชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบูรพกษัตริย์และบรรพชนไทยที่ได้สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง นิทรรศการ “ 250 ปี  กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”  เน้นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีแก่สาธารณชน รวมทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี” และ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับเยาวชน” อีกด้วย  

 

 จัดแสดงตู้พระธรรม สมัยธนบุรี พ.ศ. 2320 

     นายอนันต์ กล่าวต่อว่า เนื้อหาของนิทรรศการประกอบด้วย 3 หัวเรื่อง ได้แก่ 1. กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี พระเจ้ากรุงธนบุรีวีรกษัตริย์  จัดแสดงภาพชุดพงศาวดารประกอบโคลงสร้างเพื่อประดับพระเมรุ เมื่อครั้งงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย   สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์   และพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์  เมื่อ พ.ศ. 2430 และแสดงเหตุการณ์ตอน พระยาวชิรปราการกับทหาร 5 ม้า รบพม่า 30 ม้า 2. กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร 15 ปีแห่งราชธานีที่บางกอก  จัดแสดงแผนผังกรุงธนบุรี ภาพชายฝั่งทะเลจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวงกรุงธนบุรี  3. กรุงธนบุรีรำลึก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำเสนอการเคลื่อนย้ายประติมากรรมรูปม้าเพื่อติดตั้ง พระบรมราชานุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่ จ.จันทบุรี เป็นต้น

 


    " นิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สมัยกรุงธนบุรีที่งดงามล้ำค่า และหาชมได้ยาก อาทิ  ประติมากรรมต้นแบบพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นต้นแบบในการหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐาน ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ต้นแบบพระพักตร์พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี  ตู้พระธรรม สมัยธนบุรี พุทธศักราช 2320 สมุดภาพไตรภูมิฉบับหลวง  ภาพชุดพงศาวดารประกอบโคลงเป็นภาพวาดสีฝุ่นบนกระดาษใส่กรอบกระจก เทคนิคการวาดเป็นภาพเสมือนจริง เป็นภาพชุดพงศาวดารประกอบโคลงลำดับที่ 71 ภาพแห่พระแก้วมรกตและพระบางลงมากรุงธนบุรีคัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทยดำ และเครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงธนบุรี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบรรยาย แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี ตลอดการจัดนิทรรศการ " นายอนันต์ กล่าว 

 

 


เรื่อง "ธนาธร" กับการ "ถือหุ้นสื่อ" ลุ้นกันจัง!แต่ก็น่าลุ้น.......เพราะใครที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

โชคดีที่เป็น 'รัฐบาลทหาร'
รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก