อึ้ง!โพล70%มึน เข้าคูหากาเบอร์ 45%รัก‘คนเก่า’


เพิ่มเพื่อน    

  อึ้ง! เกิน 70% ไม่รู้เรื่องการกาบัตรลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญใหญ่ ทั้งจำนวนบัตร ทั้งเบอร์และเวลาหย่อนบัตร พรรคเพื่อไทยยิ้มได้เพราะคนไทย 45% ยังปักใจรักพรรคเดิม 54% มองอนาคตลืมตาอ้าปากได้ดีกว่าปัจจุบัน

    เมื่อวันอาทิตย์ได้มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน (โพล) ทางการเมืองถึง 3 สำนัก  โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือนิด้าโพล ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562 ที่สำรวจประชาชน  1,261 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงการกาบัตรลงคะแนนคนละกี่ใบ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 77.8% ระบุว่าไม่ทราบ มีเพียง 22.2% ระบุว่าทราบต้องกาบัตรลงคะแนนเพียง 1 ใบ ส่วนเมื่อถามถึงหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตแต่ละพรรคในต่างเขตเลือกตั้งจะมีหมายเลขเดียวกันหมด หรือต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 82.79% ระบุว่าไม่ทราบ มีเพียง 17.21% ระบุว่าทราบ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขตแต่ละพรรคจะเป็นต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข
    สำหรับช่วงเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 73.51% ระบุว่าไม่ทราบ มีเพียง 20.3% ระบุว่าทราบเป็นช่วงเวลา 08.00-17.00 น. แต่เมื่อถามถึงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่  24 ก.พ.62 ประชาชนส่วนใหญ่ 95.8% ระบุไปแน่นอน รองลงมา 2.22% ระบุว่าไม่ไป และ 1.98% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยเมื่อถามผู้ที่ระบุว่าจะไปลงคะแนนเสียงแน่นอนว่าจะเลือกจากอะไร พบว่า 47.02% เลือกนโยบายพรรค 19.62% ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 14.15% ระบุว่าเลือกพรรค 13.91% เลือกผู้สมัคร  และ 5.3% เลือกว่าที่นายกฯ ที่พรรคสนับสนุน     
    ขณะที่สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจประชาชน 1,176 คน ถึงกรณีพรรคการเมืองควรทำอย่างไรจึงจะโดนใจประชาชน พบว่า 38.76% ไม่ใส่ร้ายโจมตี หาเรื่องทะเลาะพรรคคู่แข่ง 34.86% ต้องทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 33.9% สามัคคี ทำงานเป็นทีม 30.48% ชูนโยบายที่ทำได้จริง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และ 15.52% มีจุดยืน เดินหน้าหาเสียงอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และเมื่อถามถึงเหตุผลในการเปลี่ยนใจและไม่เปลี่ยนใจในการเลือกพรรคการเมืองของประชาชน ณ วันนี้เปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พบว่า 45.15% ไม่เปลี่ยนใจ 33.57% ยังไม่ตัดสินใจ รอดูก่อน และ 21.28% เปลี่ยนใจ   
       ส่วน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 1,165 คน เมื่อถามถึงฐานะการเงินของทุกคนในครัวเรือนปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว พบว่ากว่า 34.3% ตอบว่าแย่ 35.2% ตอบว่าเหมือนเดิม และ 30.5% ตอบว่าดีขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีก่อน พบว่า 31.4% ตอบว่าดีขึ้น 42.4% ตอบว่าเหมือนเดิม และ 26.2% ตอบว่าแย่ลง ส่วนเมื่อถามถึงอนาคตในอีก 12 เดือนข้างหน้าถึงฐานะการเงินของทุกคนในครัวเรือน พบว่าเกินครึ่งหรือ 53.9% คิดว่าจะดีขึ้น 39.1% จะเหมือนเดิม และ 7% จะแย่ลง นอกจากนี้เมื่อถามถึงอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่าส่วนใหญ่ 64.5% คิดว่าจะดีขึ้น 30.4% คิดว่าจะเหมือนเดิม และ 5.1% คิดว่าจะแย่ลง
    ที่น่าพิจารณาคือ 10 วาระเร่งด่วนที่รอรัฐบาลทำให้สำเร็จพบว่า 66.6% แก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ 65.1% แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 59.3% ส่งเสริมคนไทยทำธุรกิจค้าขายเพิ่มรายได้ 55.8% ช่วยเหลือเกษตรกร 52.7% จัดระเบียบสังคม แก้ยาเสพติด 44.1% แก้ปัญหาสุขภาพประชาชน 40.8% ดูแลเรื่องอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน 36.7% แก้ปัญหาว่างงาน 35.9% ปรับปรุงด้านการศึกษา และ 30% เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'