พรรคเพื่อชาติเคาะแล้วหัวหน้า-กก.บห. แดงเปลี่ยนใส่ขาวพรึ่บมธ.ศูนย์รังสิต


   

23 พ.ย.61 - ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พรรคเพื่อชาติจัดประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร พร้อมเปิดตัวผู้เสนอตัวงสมัครรับเลือกตั้ง และคนรุ่นใหม่ โดยล่าสุดที่ประชุมเลือก  นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็นหัวหน้าพรรค

พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1  ,คุณอารี ไกรนรารองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 , ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล รองหัวหน้าพรรคคนที่3 ,นางสาวบุศรินทร์ ติยะไพรัช รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4 ,นายปรียนันท์ สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคคนที่ 5  ,รองศาสตราจารย์ ลลิตา ฤกษ์สำราญรองหัวหน้าพรรคคนที่ 6 ,7 ดร.วิโชติ วัณโณรองหัวหน้าพรรคคนที่ 

นางสาวลินดา เชิดชัย เลขาธิการพรรค นางสาลี่ คีตะนิธินันท์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1นายศักดา นพสิทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่2 

นางสาวดุจดาว กัปปะหะ เหรัญญิกพรรค

นายองอาจ คำทอง นายทะเบียนพรรค นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรค ,นายธีรพงษ์ เผ่ากา รองโฆษกพรรคคนที่ 1 ดร.รยุศด์ บุญทัน รองโฆษกพรรคคนที่ 2 นางสาวพรพรหม พรหมชาติรองโฆษกพรรคคนที่ 3 

นายเทวกฤต พรหมมา ผู้อำนวยการพรรค 

กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ดร.สุชาติ อุทัยวัฒน์  นายพรศักดิ์ ศรีละมุล นายสฤษดิ์เดช ธนาวุฒิ  นายมนตรี เฉียบแหลม  นายเถลิงยศ บุตุคำ ดร.ไพบูลย์ บุตรเลียบ  นางวารีรัตน์ แก้วเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมของพรรคเพื่อชาติครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก


๘ มกรา.....Where are you?แค่ตอบคำถามนี้ "คำถามเดียว" ธนาธรก็เจ๊กอั๊กถูกปิยบุตร ซิ่ง "รถตู้เหาะ" เทกระจาดทับอีกที วานซืน"แบนแต๊ดแต๋" คา easy pass เลย!    .....ทั้งคู่!

รถเหาะ 'เจาะเวลา' ปิยบุตร
โชคดีที่เป็น 'รัฐบาลทหาร'
รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร