เตือนเที่ยวปีใหม่อย่ารับฝากของ-อาจติดคุก


   

    เลขาฯ ป.ป.ส.เตือนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ อย่ารับของจากคนแปลกหน้า อาจกลายเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว วางมาตรการเข้มสกัดแก๊งค้ายาอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวขนยาเสพติด
    นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เป็นห้วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ประชาชนจำนวนมากใช้โอกาสนี้เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ กลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลให้ยานพาหนะสัญจรทั้งรถโดยสารประจำทาง รถส่วนบุคคลบนท้องถนนมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังมีผู้ขับขี่ยานพาหนะที่อ่อนล้าจากการเดินทางเป็นเวลานาน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการจราจรบนเส้นทางหลวง จึงได้มีการรณรงค์การใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติภัยทางถนน 
    เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า มาตรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เน้นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การสอบถามข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลการท่องเที่ยว จุดพักระหว่างเดินทาง การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันระวังไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น การลักลอบลำเลียงยาเสพติด การใช้ยาเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ผู้ใช้ยานพาหนะ ผู้เดินทาง และกลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งอาจก่อปัญหากับประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง
    "สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561-15 มกราคม 2562 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ปฏิบัติการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ การตรวจค้นบุคคล สัมภาระ รถโดยสารประจำทาง รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด และเที่ยวสนุกได้โดยไม่ใช้ยาเสพติด"
    นายนิยมกล่าวว่า ขอเตือนผู้ที่เดินทาง อย่ารับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจกลายเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว หรือหากท่านขับรถ ควรพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ยาเสพติดหรือสารกระตุ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเฉลิมฉลองตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่างปลอดภัย และร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
    นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบกาขนส่งในการสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ซึ่งมีอาการเมาสุราหรือเสพยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หากพบว่าผู้ประกอบการขนส่งรายใดฝ่าฝืน หรือยินยอมให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่มีอาการเมาสุราหรือเสพยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ซึ่งเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จะต้องรับโทษที่สูงขึ้นกว่าที่กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกำหนดไว้สำหรับความผิดฐานเสพ อีก 1 ใน 3 นอกจากนี้ จะถูกศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่อีกด้วย.


เรื่อง "เรือดำน้ำ"..........ถูกทำให้กลับมาเป็นข่าวอีก!โฆษกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ ปี ๖๓ "นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร" ส.ส.พรรคเพื่อไทย แถลง เมื่อศุกร์ที่ ๖ ธ.ค.๖๒ ว่าในส่วน "งบกองทัพเรือ"

ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?