วธ.จัดเฉลิมพระเกียรติร.9 สืบสานศาสตร์อัครศิลปิน


เพิ่มเพื่อน    

    วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 "ตามรอย พระยุคลบาทอัครศิลปิน สืบสานศาสตร์และศิลป์แห่งพระราชา" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.61 เชิญ 4 ภาพวาดฝีพระหัตถ์องค์จริงแสดง พร้อมนิทรรศการน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพ ตั้งแต่วันที่ 8-12 ธ.ค.ที่สยามพารากอน "รองเลขาฯ คสช." กำชับทุกหน่วยสนับสนุนการจัดงาน "อุ่นไอรัก" และกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" 
    เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) แถลงข่าวการจัดงาน "ตามรอย พระยุคลบาทอัครศิลปิน สืบสานศาสตร์และศิลป์แห่งพระราชา" ว่า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5  ธันวาคม 2561 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับสภาวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงานนิทรรศการและกิจกรรม "ตามรอย พระยุคลบาทอัครศิลปิน สืบสานศาสตร์และศิลป์แห่งพระราชา" ระหว่างวันที่ 8-12 ธ.ค.นี้ ที่ฮอลออฟเฟม  ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งทางด้านดนตรี จิตรกรรม ถ่ายภาพ วรรณกรรม และหัตถกรรมอันเป็นมรดกของแผ่นดิน
    นายวีระกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้นำเสนอความพิเศษผ่านนิทรรศการอัครศิลปิน ซึ่งได้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 องค์จริง เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบที่นำมาจากหออัครศิลปิน ซึ่งพระองค์ทรงใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบมาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชม จำนวน 4 ภาพ ประกอบด้วย  1.ไม่ปรากฏชื่อภาพ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 60x90.5 ซม. ลงพระนามย่อ ภอ. 2-06 2.ไม่ปรากฏชื่อภาพ สีน้ำมันบนผ้าใบ พ.ศ.2505 ขนาด 19.5x27.5 ซม. ลงพระนามย่อ ภอ. 5-05 3.ไม่ปรากฏชื่อภาพ  สีน้ำมันบนผ้าใบ พ.ศ.2507 ขนาด 44x67 ซม. ลงพระนามย่อ ภอ. 2-07 และ 4.ไม่ปรากฏชื่อภาพ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 44x59 ซม. ซึ่งแต่ละภาพล้วนแสดงถึงลักษณะที่เป็นอิสระเฉพาะตัว แสดงออกด้วยพระอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจากส่วนลึกของพระราชหฤทัยของพระองค์อย่างแท้จริง
    "นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกิจกรรมที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวม 9 ด้าน ผ่านการแสดง การสาธิตและสิ่งประดิษฐ์ อาทิ การสาธิตปูนปั้นพระมหาชนก, สาธิตทำหัวโขน สาธิตเครื่องประดับลงยาลายรดน้ำ, การแสดงหุ่นสายเสมา เรื่องพระมหาชนก, การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในดวงใจนิรันดร์ โดย ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ และคณะดุริยางค์สากลและดุริยางค์ไทย, การแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ, การบรรเลงและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงวีทรีโอ รวมทั้งการเสวนาตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน" รมว.วัฒนธรรมกล่าว
    ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 140 รูป จาก 6 วัดรอบโรงพยาบาลศิริราช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 4 ธ.ค. เวลา 07.00 น. โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธาน ร่วมด้วยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน เพื่อแสดงความความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ และอเนกนานัปการต่อปวงชนชาวไทย 
    ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันที่ 9 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 19 ม.ค.62 และกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธ.ค.61 ว่า ในการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) ในฐานะรองเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุม ได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานสนับสนุนการจัดงานและการจัดกิจกรรมข้างต้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การรักษาความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมการจัดงานและร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ   
    ด้าน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น.เปิดกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร ในการจัดงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.61-19 ม.ค.62 โดยแนวทางการปฏิบัติจะแบ่งภารกิจออกเป็น 3 ช่วง คือ 1.ก่อนเริ่มงาน 2.ขณะช่วงงาน และ 3.หลังเลิกงาน ซึ่งได้จัดแบ่งออกเป็น 3  พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่หวงห้าม-พระที่นั่งอัมพรสถาน 2.พื้นที่ควบคุม-พื้นที่พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และบริเวณถัดจากเส้นทางเสด็จฯ 500 เมตร และ 3.พื้นที่เฝ้าระวัง-บริเวณถัดจากพื้นที่หวงห้าม และพื้นที่ควบคุมออกไประยะ 1,000 เมตร
    "ในส่วนการรักษาความปลอดภัยในช่วงก่อนเริ่มงาน บช.น.ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.อคฝ. สน.ดุสิต เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (อีโอดี) และ กก.สุนัขตำรวจ (K9) ในการรักษาความปลอดภัยตรวจพื้นก่อนและหลังเลิกงาน ในขณะช่วงงานได้จัดจุดรักษาความปลอดภัย โดยแบ่งเป็นจุดคัดกรองจำนวน 5 จุด คือ ถนนศรีอยุธยา (ตรงข้ามวังปารุสกวัน), ถนนศรีอยุธยา (ตรงข้าม ทภ.1), หน้าทางเข้าสวนสัตว์ดุสิต, ถนนราชดำเนินนอก บริเวณเกาะกลางฝั่ง ทภ.1, หน้าทางเดินเข้าสวนสัตว์ดุสิต จุดตรวจเสริม 3 จุด คือ 1.ทางเข้าออกสนามเสือป่า TMB, ทางเข้าออกสวนสัตว์ดุสิต  (ประตู 1), ทางเข้าออกข้าง รร.จิตรลดา และ ทก.รั้งหน่วง 1 จุด คือ บริเวณโค้ง ปตท. ถนนอู่ทองใน" ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าว
    จ.นครศรีธรรมราช ที่หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธ.ค.61 โดย จ.นครศรีธรรมราชมีประชาชนลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12,961 คน ซึ่งเมื่อรวมกับที่ลงทะเบียนระบบแมนนวลหลังปิดระบบมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3,250 คน 
    จ.ตรัง ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยวันนี้เป็นวันแรกของการรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่ง จ.ตรังมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,889 คน โดยผู้ลงทะเบียนปั่นอายุน้อยที่สุดคือ 7 ขวบ และอายุมากที่สุดคือ 86 ปี  ซึ่งเคยปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike For Dad มาแล้วด้วย
    จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงการซ้อมปั่นเสมือนจริงของ จ.กาญจนบุรีว่า ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ เวลา 13.00 น. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน "Bike  อุ่นไอรัก" จะซ้อมปั่นเสมือนจริงตามเส้นทางที่กำหนดใหม่รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเส้นทางและสถานที่ รวมไปถึงการจัดการด้านต่างๆ ซึ่ง จ.กาญจนบุรีมีผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม Bike อุ่นไอรัก รวมจำนวนทั้งสิ้น 14,976 คน.


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว