เริ่มแล้ว ‘งานสังคมสุขใจ’ ครั้งที่ 5 ชวนหิ้ว ‘ถุงผ้า-กระบอกน้ำ’ เที่ยวแบบเท่นอกกรอบขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์


เพิ่มเพื่อน    

เริ่มแล้วงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5  ภายใต้แนวคิด “เท่นอกกรอบ...ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” จัดโดย สามพรานโมเดล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม คนสนใจร่วมงานอย่างคึกคัก ซื้อพืชผักและสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล และเครือข่ายจากทั่วประเทศเกือบ 300 ราย ไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในปีนี้คือ การเปิดตัว “สามพรานโมเดล อะคาเดมี” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ระบบอาหารอินทรีย์ เปิดรับสมัคร นักขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล ชวนผู้ร่วมงานร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งดใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก หิ้วกระบอกน้ำมาเติมน้ำดื่มฟรีได้เลย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า ดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนร่วมกัน ในส่วนของรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรมาตลอด เพราะภาคเกษตรเป็นกำลังและรายได้หลักที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ สิ่งที่สามพรานโมเดลได้ขับเคลื่อนเชื่อมโยงความร่วมมือแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงนั้น นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน สามารถขยายผลไปได้อย่างเป็นวงกว้างในภูมิสังคมอื่นๆ

“การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล เป็นความภาคภูมิใจของทั้งจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย ที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ ผลิตองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สามารถพัฒนาต่อยอด ขยายผลไปสู่ความยั่งยืนและสมดุลในด้านของการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม ในภูมิสังคมอื่นๆ”

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 เปิดเผยว่า ภูมิใจที่งานสังคมสุขใจได้รับการตอบรับจากประชาชนคนไทยทั้งในกรุงเทพฯ นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ซึ่งปีนี้นับว่ามีความคึกคักมากกว่าทุกปี อันเป็นผลมาจากความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ การส่งเสริมและการกระตุ้นจากภาครัฐ กระแสการบริโภคอาหารอินทรีย์ การท่องเที่ยวนอกกรอบ รวมถึงความตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ ชุมชน ปัญหาการระบบนิเวศน์จากการใช้สารเคมีในการทำเกษตร ตลอดจนความต้องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม อยากมีแรงบันดาลใจทำในสิ่งที่แตกต่างที่มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และอยากมามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อสร้างระบบอาหารที่สมดุลกับสามพรานโมเดล

นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 ซึ่งรวมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วน เป็นโอกาสสำคัญที่พี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงจะเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การสร้างระบบอาหารที่สมดุลร่วมกัน รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐมดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทางสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดนครปฐมก้าวไปสู่การเป็นจังหวัดอาหารปลอดภัยต้นแบบ และจังหวัดนำร่องเกษตรอินทรีย์  ในที่สุด

ด้าน น.ส.อภิรตี สีบุญเรือง รองผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ยินดีที่ได้เห็นการเติบโตของการสามพรานโมเดล โดยถือเป็นต้นแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในภูมิสังคมอื่นๆ งานนี้มีคุณค่าและมีความหมายคือไม่เพียงแต่กระตุ้นเรื่องสุขภาพ การท่องเที่ยวเท่านั้น ยังเป็นการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ขยายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้กระจายไปสู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ปีนี้มีความพิเศษเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักบทบาทและยกระดับศักยภาพการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารอินทรีย์ จึงได้มีการเปิดตัวสามพรานโมเดลอะคาเดมีพร้อมจัดนิทรรศการเปิดรับสมัครนักขับเคลื่อน จัดการเสวนาในเชิงลึกเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การเชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่ ของสามพรานโมเดล รวมถึงการเปิดเวทีโค้ชชิ่ง ชวนผู้เชี่ยวชาญ มาเล่าเส้นทางการขับเคลื่อนและให้คำแนะนำ รวมถึงการเปิดหลักสูตรอบรมคลอบคลุมเรื่อง การให้ความรู้เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล การสร้างผู้นำเชิงระบบ การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ของสามพรานโมเดลไปขยายผลต่อยอดได้

พื้นที่การจัดงานแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 11 โซน ได้แก่ โซนความรู้เกี่ยวกับขับเคลื่อนของสามพรานโมเดล โซนปฐมออร์แกนิก และ คิดส์โซน จัดแสดงนิทรรศการเส้นทางกล้วยครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป และจำหน่าย โซนตลาดสุขใจ จำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ อาหารอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย โซนร้านค้าออร์แกนิก เป็นต้น

ที่สำคัญในงานยังส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยตลอดงานจะงดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก แก้วพลาสติกและหลอดพลาสติก เน้นให้ทุกคนที่มางานนำถุงผ้า และกระบอกน้ำมาใช้เอง โดยในงานมีน้ำดื่มสะอาดให้เติมได้ตลอด ขณะที่เกษตรกรอินทรีย์ ร้านค้าที่มาออกบูธ ต่างร่วมใจมอบส่วนลด ของแถม ให้ลูกค้าที่นำถุงผ้ามาใช้เป็นพิเศษ และมีโซนจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และถุงผ้า เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ได้นำมาได้ช็อปช่วยโลกไปพร้อมกันๆ รวมถึงการจัดการขยะแบบ Zero Waste ด้วย

ประชาชนผู้สนใจ สามารถมาร่วมงานสังคมสุขใจ “เท่นอกกรอบ...ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” ตั้งแต่ศุกร์ที่ 7-9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร.034-322-588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล


"น้องเทนนิส" เหมือนฝนหยดมาเม็ดกลางใจแล้งพี่น้องไทยในภาวะระงมโควิด! เธอกับคณะ ที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ "โค้ชเช-ชัยศักดิ์" บินมาลงที่สนามบินภูเก็ตเช้าวาน (๒๖ ก.ค.๖๔) ท่ามกลางคณะต้อนรับพองาม

"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม