กรมทางหลวงขยายถนนสายนครแม่สอด-ริมเมยรับจราจรปีใหม่


เพิ่มเพื่อน    

10 ธ.ค.61- นายสนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด กรมทางหลวง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง นำเครื่องจักรกล  อุปกรณ์หนักเข้าดำเนินการขยายผิดการจราจร เส้นทางสายนครแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด–ริมเมย  เขตเทศบาลตำบลท่าสายลลวด  อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นเส้นทางสายสำคัญ East-West Economic Corridor  -  EWEC   เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือเรียกอีกอย่างว่า R9  เส้นทางหมายเลข 9   โดยการขยายผิวการจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งใช้พื้นที่เกาะกลางถนนเดิมขยายออกเป็นผิวการจราจร เพื่อให้ถนนกว้างขวางขึ้น รองรับการคมนาคมและโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง R 9 ช่วง บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM แม่สอด จนถึงบริเวณวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เขตนครแม่สอด พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)  ซึ่งระหว่างการดำเนินการงานก่อสร้างขยายผิวการจราจรนี้ อาจจะทำให้การใช้เส้นทางการเดินทาง ไม่สะดวกแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด กรมทางหลวง จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ระมัดระวังสิ่งกีดขวางระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งหากเส้นทางได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จจะสามารถทำให้การจราจรสะดวกและมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้แขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด ยังได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง R 9  และมีการตีเส้นจราจรใหม่ให้ชัดเจน เส้น ขาว-ดำ ,ขาว-แดง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้มองเห็ฯชัดเจน รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรให้ใช้การได้ดี รองรับการเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 และต้อนรับปีใหม่ 2562


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.