แอ่วเมืองลำพูน "ลานบุญ ล้านนา"


   

 คิดถึงเรื่องท่องเที่ยวภาคเหนือ คนส่วนใหญ่นึกถึงเมืองหลักอย่างจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน เมืองเล็กๆ หรือเมืองรองอย่าง "ลำพูน" ก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ชวนให้นักเดินทางหลายคนประทับใจได้ เพราะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในวิถีพุทธและวิถีชุมชนที่งดงาม ยิ่งในช่วงส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมมากมาย ที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเสน่ห์ล้านนาได้อย่างลึกซึ้ง ภายใต้โครงการ "เที่ยวให้เท่...เที่ยวนอกกรอบ ออกไปเที่ยวเมืองรอง"

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง รับผิดชอบพื้นที่ลำปางและลำพูน กล่าวว่า  ททท. สำนักงานลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนและวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จัดกิจกรรมดีๆ มหัศจรรย์ที่ 3 กับงาน "ลำพูน ลานบุญ ล้านนา" ครั้งที่ 7 สวดมนต์ข้ามปี ของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน นำเสนอกิจกรรมครบเครื่องว่าด้วยเรื่องมงคล ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ปี 2562 ด้วยการถวายผ้าห่มพระธาตุ สวดมนต์ข้ามปี และเชิญชวนให้ร่วมเป็นเจ้าภาพระฆัง มิ่งมงคลชีวิต สถิตชั่วนิรันดร์ จำนวน 84,000 ใบ ที่ศรัทธาจะช่วยกันฮอมบุญ ฮอมใจ ประดับไว้รอบองค์พระธาตุ ซึ่งมีความหมายถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว และทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลายาวนานถึง 84 พรรษา คำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ รวบรวมได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ เรียกว่า พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น 3 ปิฎก หรือ 3 หมวดด้วยกัน ประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก
  “การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นถือเป็น 1 ใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน โดย ททท. สำนักงานลำปางต้องการที่จะสื่อถึงความหลากหลายของกิจกรรมตลอดปี 2562 เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกระจายการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง และเพิ่มระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” 
    ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า   ก่อนหน้านี้ มีกิจกรรมที่ดำเนินการการไปแล้ว 2 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 “ยี่เป็งเมืองลำพูน ถวายโคมแสนดวง แด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นการถวายโคมแด่พระนางจามเทวี  ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน งานประเพณีแห่แค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  และกิจกรรมที่ 2 “วันพระแม่นั่งเมือง” ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง
    ผู้อำนวย ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า  ส่วนที่กำลังจะเกิดขึ้น คือกิจกรรมที่ 3 “ลำพูน ลานบุญ ล้านนา” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และการถวายกระดิ่ง 84,000 อัน 
    กิจกรรมที่ 4 จะจัดต่อคือ “นัดกันที่ขุนตาน สะพานขาว” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยกิจกรรม 100 คู่บอกรักที่สะพานขาวทาชมภู
    กิจกรรมที่ 5 “เปิดเมืองลี้ วิถีครูบา” ในวันที่ 1-4 มีนาคม 2562 ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยกิจกรรมปั่นจักรยาน 100 โล 100 ลี้ เปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี
    กิจกรรมที่ 6 “บ้านธิ เมืองสามไต” ในเดือนมีนาคม 2562 ที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยกิจกรรมขบวนแห่สามชาติพันธุ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในกาดมั่ว ครัวบ้านธิ
    กิจกรรมที่ 7 “ถนนคนงาม เมืองป่าซาง” ในวันที่ 15 เมษายน 2562 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ป่าซาง
    กิจกรรมที่ 8 “สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย คนไทยพลาดไม่ได้” ในวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2562 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมขึ้นดอยขะม้อ ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สรงองค์พระธาตุ ฟ้อนต้อนรับน้ำสรงพระราชทาน ขบวนแห่น้ำทิพย์แปดอำเภอ
    กิจกรรมที่ 9 “11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 บริเวณวัดดอยติ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมตีกลองถวายครูบา กิจกรรมรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยทั่วลำพูน
    กิจกรรมที่ 10 “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 21-23 กันยายน 2562 บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยกิจกรรมขบวนแห่ต้นสลากย้อมอันเป็นงานประเพณีที่น่าสนใจ
ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า  นอกจากมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์อื่นๆ เช่น การนั่งรถรางเที่ยวชมวัดต่างๆ โบราณสถาน และสถานที่ประวัติศาสตร์มากมายในเมืองลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถรางเป็นไกด์คอยบรรยายให้ฟัง โดยรถรางจะเปิดให้บริการวันละ 2 รอบ รอบละ 2 คัน ในเวลา 09.30 น. และ 13.30 น. โดยรถรางจะพาไปชมสถานที่สำคัญของเมืองลำพูน เริ่มจากจุดจอดรถและเริ่มต้นของรถรางที่ "วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร" สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวลำพูนและชาวภาคเหนือตั้งแต่อดีต จากนั้นภายในเส้นทางจะผ่านไปยัง "พิพิธภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน" อาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน
          ต่อด้วย "คุ้มเจ้ายอดเรือน" เรือนพักอาศัย ที่เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย สร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่เจ้ายอดเรือน ชายาองค์สุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.2470 มีความเก่าแก่และยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ จากนั้นไปยัง "อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดจามเทวี" วัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนา และ "วัดมหาวัน" ต้นกำเนิดของพระรอดลำพูน พระเครื่องที่เลื่องลือในหมู่เซียนพระ สร้างมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญชัยในราว พ.ศ.1200 และ "วัดพระคงฤๅษี"  ในวัดนี้มี "พระคง" พระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถืออีกองค์หนึ่งของเมืองลำพูน
    ถัดมาคือ "วัดสันป่ายางหลวง" เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดสวยที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม ยังมี "โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า" หรือสุสานช้างศึก-ม้าศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี และเป็นที่ศรัทธาที่ชาวลำพูนนิยมมาขอพรกัน จากนั้นปิดท้ายทริปรถรางกันที่ "วัดพระยืน" ที่มีเจดีย์พระยืนเป็นศิลปกรรมพม่าที่มีความงดงาม หาชมได้ยาก
     "การมาเยือนเมืองรองลำพูน นอกจากจะอิ่มบุญ สุขใจผ่านกิจกรรมในวิถีพุทธล้านนาแล้ว ยังทำให้ทราบว่าเมืองเล็กๆ ที่น่ารักแห่งนี้ ได้คงอัตลักษณ์ของเมืองเหนือได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเมืองที่ไม่ควรมองข้ามและพลาดผ่านเลยไป” นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวปิดท้าย
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลำพูนได้ที่  ททท. สำนักงานลำปาง (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน) โทร. 0-5422-2214-15
                สรณะ รายงาน   
 

แกลลอรี่


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'