ปักหลักต้าน'เขื่อนวังหีบ' ประณามรัฐคุกคามชาวบ้านในพื้นที่


เพิ่มเพื่อน    

23 ธ.ค.61-  เครือข่ายเพื่อนวังหีบเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม นักอนุรักษ์ ศิลปิน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วภาคใต้ และภาคีภาคอื่นๆ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในพื้นที่เพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนวังหีบ ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อย่างถึงที่สุด 

ทั้งนี้เครือข่ายฯได้ออกแถลงการณ์ ระบุด้วยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการสร้างเขื่อนวังหีบ ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นการอนุมัติโครงการที่ไร้เหตุผล เพราะมิได้ตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่ากรมชลประทานไม่ได้นำเสนอข้อมูลลักษณะนี้ให้รัฐบาลได้รับทราบ เพียงแต่อ้างเหตุผลว่าต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อการเกษตร และการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่เพียงเท่านั้น 

หากแต่ในความเป็นจริงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอทุ่งสง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีทั้งผืนป่าอันเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ และมีความสวยงามเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้ต่อไป อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีการเกษตรที่ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมอยู่อาศัยพึ่งพากันเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณ ซึ่งความจริงเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป เป็นสาเหตุให้ชาวบ้านมีการตัวกันในนามกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำวังหีบและได้พยายามนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้กับหน่วยงานราชการทั้งในพื้นที่ท้องถิ่น จังหวัด และรัฐบาลได้รับรู้มาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อจะบอกว่าบ้านวังหีบไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเขื่อน

พวกเราในนามเครือข่ายเพื่อนวังหีบเพื่อสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม นักอนุรักษ์ ศิลปิน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วภาคใต้ และภาคีภาคอื่นๆ ได้ติดตามสถานการณ์ของโครงการดังกล่าว และติดตามถึงความเคลื่อนไหวของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราบางส่วนเคยลงมาเยี่ยมดูสภาพพื้นที่จริงหลายครั้ง พร้อมกับได้มีการบันทึกข้อมูล ภาพถ่าย และวาดภาพความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของพื้นที่แห่งนี้ เราจึงมีความเชื่อด้วยความสุจริตใจ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าบ้านวังหีบไม่ควรถูกใช้เป็นพื้นที่สร้างเขื่อนโดยสิ้นเชิง และเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างความสูญเสียให้กับชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนได้ ดังนั้นการตัดสินอนุมัติโครงการของรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งที่พวกเราไม่สามารถยอมรับได้

เครือข่ายเพื่อนวังหีบเพื่อสิ่งแวดล้อม ขอสนับสนุนการตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่บ้านวังหีบ และขอยกย่องที่ได้แสดงความหาญกล้าออกมาปกป้องชุมชนท้องถิ่นและทรัพยากร บ้านของตนเองอย่างแข็งขัน ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่รัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จเช่นที่เป็นอยู่นี้

" พร้อมกันนี้เราขอประณามรัฐบาลที่ไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงจากเสียงของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการกระทำอื่นใดที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อแสดงถึงการคุกคามประชาชนบ้านวังหีบ พร้อมกับขอประกาศว่าเราจะยืนหยัดร่วมต่อสู้กับพี่น้องชาววังหีบและประชาชนทุกกลุ่มที่ได้ออกมาคัดค้านโครงการนี้อย่างเต็มกำลัง ในทุกระดับทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ เพื่อที่จะไม่ให้โครงการเขื่อนวังหีบเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ได้อีกต่อไป" แถลงการณ์ ระบุ.