สะดวกโยธิน!กัญชาทางการแพทย์ พร้อมเปิดอบรมเกษตรกรปลูกแปรรูป


   

24 ธ.ค.61- พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการปลูกกัญชาทางแพทย์ ว่า ขณะนี้หน่วยงานราชการได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติพื้นที่ปลูก ทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นผู้ให้องค์ความรู้ในเรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์กัญชา วิธีการปลูก การจัดสร้างโรงเรือน การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นกัญชา รวมทั้งข้อควรระวังในประเด็นที่อาจจะมีการลักลอบนำผลผลิตกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ในระหว่างนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าไปติดต่อเพื่อเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมได้แล้ว

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการนำมาใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รวมทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน จะกำหนดให้มีการขออนุญาตเป็นรายๆไปเพื่อแปรรูปออกมาในสูตรยาประเภทต่างๆ ซึ่งจะต้องวางแผนให้ชัดเจนทั้งในด้านการปลูกและการแปรรูปโดยจะเริ่มต้นจากกำหนดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องการถึงยา จากนั้นจึงจะนำมาคำนวณเพื่อกำหนดปริมาณการแปรรูปและนำไปคำนวณพื้นที่เพาะปลูกายใต้การควบคุม โดยกัญชาผิดสายพันธุ์และกัญชาส่วนเกินจะถูกทำลายทั้งหมด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า ระหว่างนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ในทันทีที่กฎหมายกัญชาผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้คาดว่าภายในเดือน ม.ค. 62 จะเห็นความชัดเจนของพื้นที่ปลูก การแปรรูป และการนำยากัญชาไปใช้รักษาในผู้ป่วยโรคต่างๆ

" ดังนั้นขอให้ผู้ที่เป็นกังวลในเรื่องดังกล่าวสบายใจได้ว่า ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐและผลประโยชน์จะเป็นของประเทศและคนไทยทั้งหมด ส่วนปัญหาเรื่องการยื่นขอสิทธิบัตรของภาคส่วนต่างๆนั้นทางกระทรวงพาณิชย์จะมีความชัดเจนหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน" พล.อ.อ.ประจิน ระบุ.

 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"