ขนส่ง เลื่อนเชื่อมใบสั่งกับตำรวจคาดใช้ปี63


เพิ่มเพื่อน    

 

29 ธ.ค. 2561 นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เปิดเผยว่าเรื่องประเด็นการเชื่อมระบบใบสั่งกับตำรวจจราจรและเรื่องร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ฉบับใหม่.ซึ่งเป็นการควบรวมพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าจะบังคับใช้กันในปีหน้านั้นหากขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์พร้อมออกประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วกว่าจะมีผลบังคับใช้จริงต้องเป็นปี 2563 หรือรอไปอีกหนึ่งปี 

"เนื่องจากต้องมีห้วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายระบบต่างๆควบรวมเข้าสู่ถังข้อมูลเดียวกัน อาทิ ระบบใบขับขี่ ระบบทะเบียนรถ ไปจนถึงเรื่องการปรับใบอนุญาตรถเดิมเป็นต้น ดังนั้นเมื่อประกาศแล้วจะยังไม่มีผลในทันทีจนกว่าจะถึงเวลาทีเหมาะสม"นายกมลกล่าว

นายกมลกล่าวต่อว่าสำหรับความคืบหน้านั้นขณะนี้ขบ.ได้พัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลใบสั่งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอความพร้อมในการเชื่อมข้อมูล ขณะที่เรื่องของตัวพรบ.ฉบับใหม่นั้นขณะนี้อยู่ระห่างรอเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สตช.) พิจารณาการแปรญัตติเพื่อออกเป็นข้อบังคับต่อไป 

อย่างไรก็ตามส่วนด้านกรณีรถป้ายแดงนั้นขณะนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่ไปจนถึงปีที่จะบังคับใช้กฎหมายแต่ต้องมีใบอนุญาตถูกต้อง และเมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้วจะไม่มีรถป้ายแดงวิ่งบนท้องถนนอีกต่อไปเพราะกฎหมายใหม่จะยกเลิกเรื่องการนำมาใช้ขับขี่จะระบุให้ใช้ป้ายแดงเพื่อขายหรือซ่อมแซมเท่านั้น โดยผู้ที่ซื้อรถใหม่ต้องนำมาจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก(ขบ.)ทันทีเพื่อรับป้ายทะเบียนไปใช้

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่าประเด็นสำคัญของการควบรวมกฎหมายที่จะบังคับใช้ในปี 2563 นั้นประกอบด้วย การเพิ่มโทษปรับใบขับขี่ การขยายความผิดไปยังผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ การควบรวมทุกประเภทบังคับใช้กฎหมายเดียวกัน รวมถึงการรวมระบบใบขับขี่เป็นมาตรฐานเดียวกันและการออกใบรับรองพิเศษแยกประเภทเพื่อใช้คู่กับใบขับขี่คล้ายโมเดลในประเทศยุโรป เช่น รถบรรทุกน้ำมันหรือรถสาธารณะเป็นต้


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'