'อย่าปล่อยคนทรามได้ใจ'


   

    วันนี้ ขอท้วงติง..........
    ข้อความในทวิตเตอร์ของผู้ใช้นามว่า Bow Nuttaa Mahattana สักเล็กน้อย
    ถ้าไม่พูดอะไรกันเสียเลย เดี๋ยวจะหลงเข้าใจว่า ที่ทวีตนั้น ถูกต้อง-เหมาะสม สังคมชาติยอมรับ
    เธอทวีตไว้ดังนี้........
    Bow Nuttaa Mahattana
‏     @NuttaaBow
    สิทธิพื้นฐานของคนทั้งประเทศถูกปฏิเสธมาจนแตะ 5 ปี หลังจากนี้จะมีเหตุผลใหม่อะไรได้อีกที่จะอ้างเพื่อเหยียบสิทธิการเลือกตั้งให้จมดินต่อไป? นี่คือคำถามสำคัญ ไม่ใช่เรื่องรายละเอียดว่าคุณต้องไปสรรหาน้ำจากแม่น้ำไหนในโลกมาทำพิธี วันนี้ วิษณุ เครืองาม ได้ตบหน้าคนไทยทั้งชาติ #เลื่อนเลือกตั้ง
    ผู้ใช้นามนี้.......
    เป็นคนคนเดียวกันกับในคลิปเข้าโรงแรมกับนายวัฒนาใช่หรือไม่ ผมไม่แน่ใจ?    
    แต่บอกได้ว่า เธอมีสิทธิขั้นพื้นฐานจะแสดงความเห็นเรื่องเลื่อนวันเลือกตั้งได้
    แต่เธอไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงถึงเรื่องการสรรหาน้ำในประเด็นที่รองนายกฯ วิษณุพูด ด้วยประการทั้งปวง!
    เธอบังอาจ และต่ำช้ามาก
    ชาติสกุลเธอมาจากไหน ผมไม่ทราบ ทราบเพียงว่า มีการศึกษาดี จบอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรัฐ และเป็นนักกิจกรรมแบเพื่อระบอบทักษิณ
    กับคนศึกษาน้อย ก็พออนุโลมได้ว่า ไม่รู้ความ
    แต่นี่ จบอักษรศาสตร์ อันใดควร-ไม่ควร ย่อมแยกแยะได้ 
    แต่ที่ทวีตเช่นนั้น เจตนาเหยียดเย้ย-ย่ำหยามใช่หรือไม่ ชนทั้งหลาย ย่อมดูเจตนาออก
    น่าให้ "ราชบัณฑิตยสภา" พิเคราะห์คำ-พิเคราะห์ประโยคไว้เป็นบรรทัดฐาน
    และอีกทาง ควรให้ผู้รักษากฎหมาย เชิญไปสอบเจตนาให้แน่ชัดตามกรอบกฎหมาย
    ถ้าทุกคน-ทุกฝ่ายนิ่งเฉย...... 
    นั่นจะเท่ากับยอมรับความถูกต้องในการพูดจาและการสื่อความลักษณะจงใจพาดพิงไปถึงเช่นนี้
    ซึ่งแน่นอน ที่ทึกทักว่าถูกต้องนั้น ก็จะเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในการทำต่อๆ ไป
    ทวีตที่ Bow Nuttaa Mahattana เอ่ยถึงการสรรหาน้ำนั้น บางท่านอาจสงสัย ต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไร?
    เป็นอย่างนี้......
    เมื่อ ๓ ม.ค.ท่านรองนายกฯ วิษณุ ไปแจ้งข้อมูลกับ กกต.
    พร้อมเอกสาร "การเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
    เพื่อ กกต.จะได้พิจารณาถึงวันเลือกตั้งที่เหมาะสม
    คือ ก่อน "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ๔-๖ พ.ค.๖๒ จะต้องมีพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องก่อน ประมาณ ๑๕ วัน 
    และหลัง ๖ พ.ค.อันเป็นวันสุดท้ายพระราชพิธีฯ ก็จะมีกิจกรรมอื่นอีกประมาณ ๑๕ วัน
    ทั้ง ๒ ส่วนนี้ ไม่อยู่ในประกาศพระราชโองการ เมื่อ ๑ ม.ค.๖๒
    แต่อยู่ในประกาศของส่วนคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฯ จะเป็นผู้กำหนด
    รองฯ วิษณุ ยกตัวอย่าง.....
    เช่น ๑๕ วัน ก่อนวันที่ ๔ พ.ค.จะต้องทำน้ำอภิเษก ซึ่งมาจากแหล่งน้ำต่างๆ ๔ แหล่ง
    แหล่งที่ ๑ มาจากปัญจมหานที ในประเทศอินเดีย เอามาเจือปนกับน้ำที่จะได้ในแหล่งที่สอง คือแม่น้ำบริสุทธิ์ ๕ สาย ในประเทศไทย 
    ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง, เจ้าพระยา, ป่าสัก, แม่กลอง และเพชรบุรี มาเจือปนกับแหล่งที่สาม 
    คือ น้ำจากสระทั้ง ๔ ในเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
    และมาเจือปนกับน้ำแหล่งสุดท้าย คือ น้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัด ในประเทศไทย 
    หลังพระราชพิธีทำน้ำอภิเษก ก็จะต้องมีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธยของรัชกาลใหม่ 
    รวมถึงพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบรมราชบรรพบุรุษตามโบราณราชประเพณี  
    ทั้งหมดนี้..........
    เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๔ พ.ค.ทั้งสิ้น!
    ขณะที่ หลังวันที่ ๖ พ.ค.จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่นตามมาตามโบราณราชประเพณี ใช้เวลาประมาณ ๑๕ วัน 
    ซึ่งจะจบลง ไม่เกินวัน ๒๐ พ.ค.! 
    "นี่คือข้อมูลที่นำกราบเรียนให้ กกต.ทราบ เมื่อ กกต.ทราบแล้ว จะได้นำไปประกอบการพิจารณาว่า จะเห็นสมควรดำเนินการอย่างไรต่อไป"
    ดร.วิษณุท่านว่าอย่างนั้น..........
    พร้อมอธิบายถึงโอกาสที่จะทับซ้อนกันระหว่างพระราชพิธีฯ กับขั้นตอนปฏิบัติทางการเลือกตั้ง หากเลือกตั้งวันที่ ๒๔ ก.พ.ว่า
    เลือกตั้งวันที่ ๒๔ ก.พ.ก็ไม่ได้กระทบอะไร แม้แต่การหาเสียงก็ตาม แต่สิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงคือ 
    ช่วงเวลาหลังเลือกตั้ง ยังมีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นต่อ เช่น กกต.ต้องประกาศรับรองผลเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน หรือภายในวันที่ ๒๔ เม.ย. 
    ถ้าเป็นเช่นนี้..........
    ก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับการประกอบพระราชพิธีทำน้ำอภิเษก! 
    ทำนองเดียวกัน พระราชพิธีเสด็จฯ มาทรงเปิดประชุมรัฐสภาภายใน ๑๕ วัน หลัง กกต.รับรองผลหรือภายในวันที่ ๘ พ.ค. 
    ช่วงก่อนถึงวันที่ ๘ พ.ค.ก็มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกวัน
    ความละเอียดตรงนี้ บีบีซีไทย สรุปคำแถลงท่านรองฯ วิษณุไว้กระชับดี ดังนี้
    "การเลือกตั้งควรเกิดขึ้นภายในเดือน มี.ค.เพื่อไม่ให้วันประกาศผลเลือกตั้งไปทับซ้อนกับพระราชพิธี
     หากกำหนดวันเลือกตั้งเป็น ๒๔ มี.ค.หรือ ๓๑ มี.ค.ก็สามารถประกาศผลเลือกตั้งได้หลังพระราชพิธี" 
    ท่านย้ำว่า.....
    พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไม่ได้เกิดขึ้นเพียง ๓ วันเท่านั้น 
    แต่ก่อนและหลังพระราชพิธี ยังต้องมีกิจกรรมอื่นนำหน้าครึ่งเดือนและมีกิจกรรมตามหลังอีกครึ่งเดือน
    ท่านนำหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัชกาลที่ ๙ เมื่อ ๕ พ.ค.๙๓ เทียบเคียงให้ กกต.ดูด้วย 
    ตามปฏิทินพระราชพิธี/กิจกรรมเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กลาง เม.ย.-20 พ.ค.) จะเป็นดังนี้
    สมัย ร.๙
    ๑๘-๑๙ เม.ย.๙๓: การตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก
        ๒๐-๒๑ เม.ย.๙๓: พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่     
    ซึ่งต้องตั้งการพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ถ้ามีการสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์พระองค์อื่น จะมีการจารึกพระสุพรรณบัฏเพิ่มขึ้น แปลว่าเพิ่มวัน)
        ๓ พ.ค.๙๓: พระราชพิธีถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ พระอัฐิ พระราชบุพการี
        ๔ พ.ค.๙๓: มีการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ามกลางมหาสมาคม
        ๕ พ.ค.๙๓: วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    สมัย ร.๑๐
    ๔ พ.ค.๖๒: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร (ขึ้นบ้านใหม่)
    ๕ พ.ค.๖๒: พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ทางบก)
        ๖ พ.ค.๖๒: เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 
    จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
        ๖-๒๐ พ.ค.๖๒: เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่พระราชพิธี แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนและรัฐบาลจัด 
    เช่น อาจเสด็จออกทรงรับผู้นำต่างประเทศที่มาร่วมพระราชพิธี, กิจกรรมการสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา ด้วยการบูรณะแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศ 
    และอาจมีกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการฯ จะได้ประชุมหารือกัน เช่น การจัดงานสโมสรสันนิบาต เป็นต้น
    ด้วยเหตุ-ด้วยผลตามนั้น ผมมองไม่เห็นประเด็นอื่นจะเป็น "เบื้องหน้า-เบื้องหลัง" แอบแฝงในการเลื่อน 
    และที่มาของ "น้ำศักดิ์สิทธิ์" ในพระราชพิธีฯ ก็ยกตามที่ ดร.วิษณุอธิบายมาให้ทราบแล้ว
    ฉะนั้น ย้อนไปพิจารณาทวีต Bow Nuttaa Mahattana กันดูซิ ว่าถูกต้อง เหมาะสมมั้ย?
    ใครตอบ-ไม่ตอบ ไม่เป็นไร ผมขออนุญาตหลบภัยปาบึกก่อนสัก ๗ วันนะ!


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'