สธ.เร่งฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม23จังหวัดเจอพิษ"ปาบึก"


   

9ม.ค.62-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกทั้งหมด 23 จังหวัด ขณะนี้ยังเหลือพื้นที่ประสบภัย 2 จังหวัดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ส่วนจังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมจากน้ำไหลหลากและมีแผนรองรับสำหรับสถานบริการในพื้นที่เสี่ยงแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด 5 ด้าน ได้แก่ 1.การรักษาพยาบาล โดยฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 93 แห่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปสำรวจ กู้ และซ่อมแซม ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากแรงลม เช่น หลังคาปริแตก และต้นไม้ล้มทับ ซึ่งสถานบริการที่ได้รับผลกระทบยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ  2.การฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ประสบภัย 3.ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและน้ำดื่ม 4.เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อหลังน้ำลด ที่สำคัญเช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู ไข้เลือดออก โรคตาแดง และ5.ฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสะอาดบ้านเรือน บ่อน้ำกินน้ำใช้ กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล

"หลังน้ำลดอาจทำให้สิ่งสกปรก/เชื้อโรคแพร่กระจาย โดยเฉพาะแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคปนเปื้อน การทำความสะอาดบ้าน ให้ระวังสัตว์มีพิษและของมีคม ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ขยะภายในบ้านควรใส่ถุงดำแยกไว้ สำหรับห้องน้ำห้องส้วม ใช้อีเอ็มชนิดน้ำหรือชนิดผงละลายน้ำราดลงในโถส้วม เพื่อให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายสิ่งสกปรก ไม่ควรใช้น้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาดับกลิ่นราดลงในโถส้วม หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง"
 


ก็สนุกกันใหญ่........พอ ผบ.ทบ. "พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์" เดี่ยวไมโครโฟนจบ "อ็องตวน-ปิยบุตร" ก็ตั้งเวที เดี่ยวมั่งผมฟังบางช่วง-บางตอนแล้ว ต้องบอกว่า ปิยบุตรเอ้ย...

ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."
อนุทิน 'อย่าห้าวริมปากเหว'
เมื่อ 'อนาคตใหม่' ผิดแผน
อย่าให้เป็น 'วิกฤติตุลาการ'
'นักสืบโซเชียล' ถลก 'ปิยบุตร'