เครื่องแบบนักเรียนล้าสมัย'อนาคตใหม่'หนุนแต่งไปรเวทสะท้อนกระจายอำนาจการศึกษา


เพิ่มเพื่อน    

11 ม.ค.62 - จากกรณีที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอนุญาตให้นักเรียนสามารถตั้งชุดไปรเวทมาโรงเรียนหนึ่งวันต่อสัปดาห์ได้  จนเกิดกระแสกล่าวถึงทั้งแง่บวกและแง่ลบในสังคมเป็นวงกว้าง  น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และผู้เสนอนโยบายการศึกษาของพรรค  กล่าวว่า นโยบายนี้เกิดขึ้นจากทางโรงเรียนและสภานักเรียนได้ตกลงร่วมกัน มิได้เป็นคำสั่งโดยตรงของโรงเรียน หรือเป็นการแต่งตามอำเภอใจของนักเรียน โดยการตกลงนี้ลงรายละเอียดถึงรูปแบบของชุดไปรเวทว่า แบบไหนใส่มาโรงเรียนได้ แบบไหนใส่มาไม่ได้ กระบวนการทั้งหมดนี้น่าสนใจมาก เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงโรงเรียนและนักเรียนสามารถออกแบบกฎ กติกา เพื่อใช้ในโรงเรียนได้ แล้วหากมองว่า โรงเรียนเป็นภาพจำลองของสังคม ก็สะท้อนว่า ทุกคนในสังคมนี้สามารถออกแบบกติกา การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ มิใช่เป็นคำสั่งจากบนลงล่างเพียงอย่างเดียว

รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ กำลังทำอยู่นั้นสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของพรรคอนาคตใหม่ ที่ต้องการกระจายอำนาจไปยังโรงเรียน ให้สามารถออกแบบกฎเกณฑ์ร่วมกันได้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน และ ผู้ปกครอง  แล้วตั้งเป็นคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมา เพื่อพิจารณากฎเกณฑ์ที่อาจล้าสมัย หรือสร้างกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีอิสระในความคิด ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และไม่ถูกบังคับ

“ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงย่อมมีคนเห็นด้วยและเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น กระแสที่เกิดขึ้นก็จะทำให้คณะกรรมการโรงเรียนนำกระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาพิจารณา ในที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนนี้จะตัดสินใจอย่างไรต่อไป แต่แน่นอนว่า ปรากฎการณ์แต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียนของกรุงเทพคริสเตียนฯ นั้นคือ หมุดหมายสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึง โรงเรียน ครู และนักเรียน มีอำนาจในการสร้างกฎเกณฑ์เพื่ออยู่ร่วมกันได้ ทั้งหมดคือกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน สิ่งนี้คือหน้าที่หลักของโรงเรียน  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการศึกษาไทย” น.ส.กุลธิดากล่าว


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน