กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาลเรียนรู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม


เพิ่มเพื่อน    

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เนรมิตพื้นที่บริเวณสนามหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมและเรียนรู้เรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็ก ๆ ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดี ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ในทุกปี รัฐบาลได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างมากมาย และในปีนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสนุกกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

 

 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลมากมาย พร้อมกิจกรรมสาระบันเทิงบนเวทีกลาง และฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้าน Climate Change, ด้านทรัพยากรทางทะเล, ไดโนเสาร์, ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน และเรื่องสัตว์ เป็นต้น

 

อีกทั้ง ยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก และของรางวัล จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น ทั้งจักรยาน ตุ๊กตา อุปกรณ์กีฬา
ชุดเครื่องเขียน กระบอกน้ำ ถุงผ้า กระเป๋าเป้ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งอาหาร และเครื่องดื่มไว้ให้กับเด็ก ๆ
ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เป็น
High light คือ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ อาสา
พาคัดแยก
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
โดยจะมีการขอรับขวดน้ำพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียมภายในงาน หรือเด็ก ๆ สามารถนำมาจากบ้านเองได้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะรวบรวมขยะรีไซเคิลเหล่านี้ไปขาย แล้วนำรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ได้ร่วมทำความดีช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสอีกด้วย

 


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก